За родители

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КАСАТА НА НДД

06.12.2022г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
във връзка с годишно счетоводно приключване на финансовата 2022 година, от 29.11.2022 до 31.12.2022, ще се приемат само плащания в брой на касата на Националния дворец на децата.

БАНКОВА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

29.05.2020г.


За заплащане на таксите за обучение в Националния дворец на децата, по банков път, е необходимо е да използвате бюджетно платежно нареждане.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА/BGN/:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG66 UNCR 9660 3110 0353 17
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”- кл. Батенберг
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

В основание за плащане посочете трите имена на детето, негов № на кода от членската карта, ЕГН, име на организационната педагогическа форма, която посещава с № на нейния код и за кой месец е плащането.

В прикачения файл ще видите пример за попълване на платежното нареждане и образец на попълнена членска карта, с код на детето над името му, и код на педагогическата форма, която посещава /в примера за дете от Танцов ансамбъл "Бъдниче"/. изтегли »

СКРЪБНА ВЕСТ

25.10.2022г.


НАПУСНА НИ

РАХИЛА ПЕТРОВА
– дългогодишен хореограф и педагог в ДЮФА „Изворче”


От 1956 година нейния житейски и творчески път е свързан с „Изворче”. Седемгодишна пристъпва прага на танцовата зала и след завършване на хореографското училище, през 1974 година Рахила става щатен хореограф на Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Изворче” за над четири десетилетия!
В репертоара на танцовия състав на „Изворче” остава нейното класическо сценично представяне на обичая „Шопски Лазар” и хореографските и постановки „Игра”, „Фолклорни детски игри”, Йове, малай моме”.

Благодарим ти, Раше, за изключителната всеотдайност, професионализъм и обич към стотиците малки танцьори, които са имали късмета и привилегията, ти да бъдеш техният учител и ти да запалиш искрицата на родолюбие и преклонение пред българския фолклор!
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ТИ!

Опелото ще се състои на 26.10.2022 г. /сряда/, от 11.30 часа, в църквата на Централните софийски гробища.

От колегите от Националния дворец на децата
изтегли »

НОВО! КУРС ПО МЕЖДУНАРОДЕН ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ, С МОДУЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

14.10.2022г.


За ученици от 8-ми клас!

Както старата поговорка гласи: “По дрехите посрещат, по ума изпращат”, на всеки от нас в ранните ни години се е случвало да изпада в ситуация, в която сме се чувствали неловко. Ситуации, които в сме искали да се отнесат към нас по друг начин. Но уви, случили са се по друг начин, и най-често поради наше незнание. А от изстрадан опит знаем, че “Никога няма втори шанс за първо впечатление”. Не случайно в тази област работят тесен кръг подготвени специалисти, а тяхната дейност дори е регламентирана в “ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ” .

ОСНОВНИ ТЕМИ:

1. Етикет и протокол в училищното общуване

2. Основни правила при етикета и протокола

3. Правила при визитки, подаръци, цветя

4. Етикет и протокол при облеклото

5. Приеми

6. Правила на поведение

7. Поведение на масата

8. Държавният церемониал на Република България

9. Основни елементи на дипломатическия протокол

10. Етикет и протокол при кандидатстване за работаНадявам се идеята да бъде за Вас интересна!Този курс се предлага и с модул на английски език. Днес английският се възприема като задължителен в международните отношения. Но дори и да не го владеете, няколко заучени фрази ще отварят вратите за Вас.


Преподавател: Христо Христов


Обучението ще се провежда, след сформиране на група, в съботните дни - от 15.15 до 16.35 часа, модулът на английски език е от 16.45 до 17.25 часа.

НОВО! РОБОТИКА

06.10.2022г.


Стартова програма за 9-17-годишни ученици.
Програмата е предназначена да привлече обучаемите към съвременните технологии на конструиране, програмиране и използване на роботизирани устройства и системи. В основата на програмата лежи V-образния подход на обучение, който предполага нисък праг на навлизане с постепенно задълбочавне. В основата на програмата са заложени множество практически задачи. Резултатът от реализацията им е завършено роботехническо устройство, изпълняващо поставената му задача.

Основни задачи на програмата:
1. Запознаване с комплекс от базови технологии, които се използват при създаването на роботи.
2. Реализация на междупредметни връзки с информатиката и математиката.
3. Решение на задачи по кибернетика, чиито резултат ще бъде работещ механизъм или робот.
4. Усвояване на умения и навици за конструиране, програмиране и ефективно използване на кибернетични системи.
В първата част на програмата се започва със запознаване с конструктора и контролера, преминава се курс по конструиране, построяване на механизми, изучаване на базови понятия, усвоява се 3D моделиране.
Във втората част се извършва запознаване със средата за програмиране и базовите алгоритми, както и с основните датчици. Изчаването на курса завършва със собствен проект, темата за който обучаемия избира самостоятелно.

Заниманията ще стартират след сформиране на група - в съботните дни от 14.00 до 15.30 часа, в 205 зала на Националния дворец на децата.

Ръководител: Д. Димитров

Created by
Всички права запазени 2014 г.