За родители

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VII И XII КЛАС

Подготовка за външно оценяване по български език и литература след VII клас и матура в XII клас.
 
Преподавател: Елена Иванова
 
Програмата за кандидат-гимназисти е съобразена с изискванията за изпита на МОН. Тя включва работа върху: езикова култура; пробни тестове по български език и литература; трансформиращ преразказ; литературнотеоретични знания; редактиране на текст.

Подготовка за държавен зрелостен изпит по български език и литература. 
Участниците в курса придобиват следните знания и умения:
-  да възприемат  смисъла от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработват получената информация в съответствие с поставената задача;
-  да изграждат цялостен текст, който да отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;  
-  да прилагат лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език;
-  да познават посочените автори и творби и да създават  интерпретативно съчинение и литературно есе.График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.