За родители

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ СЕДМОКЛАСНИЦИ

Специалните ни групи от седмокласници са обърнати към ученето не за бележките, а за да се знае; към външното оценяване. По правило тук ще се „допълват в движение“ и пропуски от предишни класове, ще се анализират лирически, прозаически и драматургични произведения, ще се изгражда усет за възприемане на литературната творба като възможност за опознаване на човешки светове в различни културно-исторически контексти, но винаги с акцент върху предизвикателствата на съвременността и с поглед към бъдещето и личностното изграждане на учениците. 

Преподавател: Румен Спасов
График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.