За родители

Клуб "БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА"

В целогодишните си форми за работа с деца и ученици от 4 до 18 годишни Ви дава възможност:
 
Да обогатите знанията си за флората и фауната:
- поведението на животните;                                   
- биологичните устройства;
- състояние на околната среда и влиянието на екологичните замърсители върху биосферата;
- защитени природни обекти.
 
Да участвате:
- в състезания и викторини;
- в акции за озеленяване и почистване на околната среда;
- екскурзии до природни забележителности;
- занимания в детски екоуниверситет;
- детски екоутра.

Ръководител: Мая Хараламбиева
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.