За родители

Клуб "Забавна граматика"

Педагогическата форма е насочена към развитие на писмената култура, посредством създаване и редактиране на текстове и решаване на разнообразни и забавни граматически задачи. Насочена е към ученици от II до VI клас.
 
Преподавател: Румен Спасов
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.