За родители

Клуб "Забавна граматика"

Клуб ЗАБАВНА ГРАМАТИКА – подготовка за Национално външно оценяване за деца от ІV клас
 
                Може ли граматиката да бъде забавна? Има една тайна в трудните неща – колкото по-добър ставаш в тях, толкова по-забавни ти стават.
                Курсът е предназначен за деца, които са в най-подходящата възраст за усвояване на правописа и правоговора на българския език. Знайте, че който добре познава системата на родния си език, по-лесно усвоява чуждия!

                С Националното външно оценяване по български език и литература в IV клас се проверяват следните знания и умения на учениците:
- уменията за четене и разбиране на текстове в различен жанр (включително анотации на детски книги, кратки текстове от детски енциклопедии, инструкции за използване на уреди или указания за игри или др.);
- уменията за възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската и световната  литературна класика за деца;
- уменията за създаване на текст с определена комуникативна цел; - базови знания за строежа на езика и езиковите, и речевите единици; - уменията за прилагане на основни правила на българския книжовен език.                

Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор  
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор  
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Преподавател: Валерия Вълчева
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.