За родители

НОВО! ЛИТЕРАТУРНО АТЕЛИЕ

ЛИТЕРАТУРНО  АТЕЛИЕ - за изкушените от литературата и литературното творчество - деца от 9 до 16 г.

Ръководител: Валерия Вълчева

Ателието има за цел да повиши литературната култура на младите автори и да ги ориентира в жанровите и стиловите особености на тази област от литературното творчество, която са си избрали.  Всяко едно съвременно литературно произведение може да бъде съпоставено с класическия образец. Това е изключително полезно за за тези, които започват да пишат.  Дори и да се чувстваме различни от образеца, сравнението ни дава възможност да се намерим.


График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.