За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Четвёртый Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца»

«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ, созданных детьми
разных национальностей, живущих в разных странах мира, с позитивным содержанием,
отражающим идеалы добра и ненасилия.


регламент, заявка »
до 31 мая 2015 г.    
ХVII Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

регламент »
заявка »
26 май 2015 гр. София Фондация "Еврика"
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС - Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците

Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на интелектуално, културно, духовно развитие, за патриотичното и нравственото израстване на децата.

условия »
анкетна карта »
20 май 2015 г. гр. София Синдикат на българските учители
Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”

Конкурсът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство, словесния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.

регламент, условия »
заявка »
8-10 май 2015 г. Петропавловския манастир, Община Лясковец Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България”
Created by
Всички права запазени 2008г.