За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс по народно приложно изкуство "От Коледа до Васильовден"

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

регламент »
15.12.2015 г. гр. София НДД
Национален конкурс по гражданско образование "Хората-еднакви и различни"

Цели:
Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите и създаването на правилно отношение и климат на интеркултурализъм;


статут »
27.11.2015 г. гр. София НДД
Четвёртый Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца»

«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ, созданных детьми
разных национальностей, живущих в разных странах мира, с позитивным содержанием,
отражающим идеалы добра и ненасилия.


регламент, заявка »
до 31 мая 2015 г.    
ХVII Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

регламент »
заявка »
26 май 2015 гр. София Фондация "Еврика"
Created by
Всички права запазени 2008г.