За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
18-ти литературен конкурс "Димка Янчева"

Регламентът за участие е:
1. Участниците да са на възраст до 19 години
2. Тематични ограничения няма
3. Представените творби да бъдат НЕПУБЛИКУВАНИ до сега и да бъдат напечатани в три екземпляра
4. Броят на творбите да бъде:
• За стихотворение – не повече от 3
• За проза – не повече от 1
5. Две последователни години един и същ участник не може да бъде носител на първа награда за поезия или проза


регламент »
Краен срок за представяне на творбите – 30 април 2018 г. гр. Първомай Учредителят СТЕФАН ЯНЧЕВ
и организаторите на Майски културни тържества 2018
ХV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА МУЗИКА “ЦВЕТЕН КАМЕРТОН”

Конкурсът има за цел да утвърждава у младите хора вкус към най-добрите образци на българската и световна популярна песен. Да стимулира и подкрепя младите изпълнители и да им даде възможност за по-голяма изява и реализация в областта на популярната музика.

РЕГЛАМЕНТ »
заявка »
АФИШ »
31 март – 1 април 2018 СЛИВЕН ОБЩИНА СЛИВЕН, ЦПЛР –Детски комплекс, ВОЕНЕН КЛУБ и Школа за поп и рок изпълнители "РИТЪМ" при Военен клуб
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ И ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:

• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
• Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека;
• Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.
• Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
• Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства.


СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ »
СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2018 ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ »
Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2018 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 17.05.2018 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата. НДД МОН, НДД
Второ издание на националния литературен конкурс „Писма до себе си”

Темата на конкурса е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Темата позволява да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна.
Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ/ с обем до 2 страници.
В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:
1. от пети до седми клас
2. от осми до дванадесети клас на настоящата учебна година.


СТАТУТ »
Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 2 април 2018 година. Важи датата на пощенското клеймо. Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 27.04.2018 година. Стара Загора Община Стара Загора
Център за подкрепа на личностното развитие
Created by
Всички права запазени 2008г.