За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ"

Конкурсът е традиционен и цели да стимулира развитието на детското творчество и въображение, и да даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.
Всички творби от трите направления (Литературно творчество, Изобразително изкуство, и Музикално изкуство) трябва да бъдат изпратени най-късно до 04.02.2015 г. на адрес:
1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 408


регламент »
04.02.2015 г. гр. София МОН, НДД
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ "МЛАДИ ТАЛАНТИ"` 2015 Г.

INTERNATIONAL CHILDREN’S FESTIVAL
‘YOUNG TALENTS’ 2015
За 7-ма година мащабният детски форум ще предостави възможности на деца от цяла България и чужбина да покажат и докажат талантите и възможностите си във всички сфери на изкуството.

Танци, песни, инструментални изпълнения във всичките им разновидности са онзи колорит, който превръща фестивала в неповторима палитра от възможности за участие.

За поредна година участниците в Международния фестивал могат да се изявят и в литературния жанр. Темата е благодатна и щедра за всички деца, които обичат, пазят и искат да пишат за родното си място.

Изявата е в Националния календар за извънучилищни дейности /НКИД/ на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2014/2015 година.


статут »
Status of Program »
14. ІV – 18.ІV.2015 г. гр. София МОН, НДД
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2015 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:

• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
• Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека; вяра в победата на доброто и справедливото.
• Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.

УЧАСТНИЦИ:
Участниците са разпределени в три възрастови групи:
• Първа възрастова група: 8-10 години;
• Втора възрастова група: 11-14 години;
• Трета възрастова група: 15-18 години.
Конкурсът се провежда задочно.
Участниците развиват тематична литературна разработка под формата на есе, приказка, разказ, стихотворение, която представят в три екземпляра.


статут »
срок за изпращане на конкурсните материали - 20.04.2015 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.05.2015 г. от 11.00 часа Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2015 ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:
• Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
• Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства;
• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;

УЧАСТНИЦИ:
Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи от всички видове училища, извънучилищни звена и школи:
• Първа възрастова група: от 6 до 10 години;
• Втора възрастова група: от 11 до 14 години;
• Трета възрастова група: от 15 до 18 години.
Конкурсът се провежда задочно.
Желателно е да се посочи името на ръководителя/учителя-консултант, активно подпомогнал участника.


статут »
срок за изпращане на конкурсните материали - 20.04.2015 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.05.2015 г. от 11.00 часа Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Created by
Всички права запазени 2008г.