За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2015 ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:

• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
• Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека; вяра в победата на доброто и справедливото.
• Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.


статут »
срок за изпращане на конкурсните материали - 20.04.2015 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.05.2015 г. от 11.00 часа Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2015 ЗА ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ЦЕЛИ:
• Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
• Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства;
• Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;


статут »
срок за изпращане на конкурсните материали - 20.04.2015 г. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.05.2015 г. от 11.00 часа Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Четвёртый Международный конкурс детского творчества «Сказки Красивого Сердца»

«Сказки Красивого Сердца» – это конкурс творческих работ, созданных детьми
разных национальностей, живущих в разных странах мира, с позитивным содержанием,
отражающим идеалы добра и ненасилия.


регламент, заявка »
до 31 мая 2015 г.    
ХVII Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

регламент »
заявка »
26 май 2015 гр. София Фондация "Еврика"
Created by
Всички права запазени 2008г.