За родители

КонкурсиПредстоящи конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев"

ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев ”
За написване на есе, приказка, разказ, стихотворение, както и за детски творби на изобразителното изкуство по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев
Националният конкурс има за цел:
Да стимулира и развива детското творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство; да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности.


Статут-литературно творчесто »
Статут-изобразително изкуство »
Конкурсните материали (в три екземпляра) се изпращат в срок до 20.04.2014 г. НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, ДОМ-МУЗЕЙ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” МОН
НДД
ДОМ-МУЗЕЙ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”
Международен конкурс за учители "Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците"изтегли »
май 2014 г. гр. София СБУ, фондация "Устойчиво развитие на България", СОК "Камчия"
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПЕСЕН И ТАНЦ

Условията за участие във Фестивала на руската песен и танц са известни от неговото първо провеждане през 2002 година у нас. Те се допълват съобразно определеното събитие на което се посвещава фестивала и все по-големите изисквания към качеството на организиране и провеждане и към актуалното и художествено представяне на българските певчески ценности и традиции и хореографско изпълнение с оглед отделните възрастови направления, които са:
УЧАЩИ до VІІІ клас;
УЧАЩИ от ІХ до ХІІ клас;
СТУДЕНТИ;
НЕУЧАЩИ.

Фестивалът се провежда на три етапа и нива:
Местно ниво;
Регионално ниво;
Национално и заключително.Статут »
31 май 2014 - заключителен етап Сливен ОСНОВНИ ОРГАНИЗАТОРИ

За провеждането на Националният фестивал на руската песен и танц, както е по традиция, функционира Организационен комитет, в който участват обществени организации, творчески съюзи и институции: Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Фондация „Славяни”, Федерация „Съюз на съотечествениците” и други.
Национален фестивал за православни песнопения "Слава тебе, Господи"статут »
заявка »
16.06.2014 г. гр. Бургас Община Бургас, ОДК-Бургас, Сливенска митрополия
Created by
Всички права запазени 2008г.