За родители

Проекти и програми

ПРОГРАМА ЗА ТВОРЧЕСКИ ВАКАНЦИИ "Хайде да творим заедно" - проект


 2013 г.

проект ...

ПРОЕКТ „Златна ябълка” за 110-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев”


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” - 2012


 Куклен театър „Зорница” към Националния дворец на децата възроди и популяризира творчеството на българския приказник Ангел Каралийчев, по повод 110 години от рождението му, със сценична адаптация на приказната му повест „Тримата братя и златната ябълка”.

 Партньор по проекта:

Медиен партньор - Първата българска детска интернет телевизия „Аз мога, аз знам”

Проект за творчески ваканции на децата "Хайде да творим заедно"


 2012 г.

ПРОЕКТ "50 години ДЮФА „Изворче”


  

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” - 2011
 
ДЮФА “Изворче” е създаден през 1961 година и е първият в България със структурата на Националния ансамбъл „Филип Кутев” – хор, оркестър и танцов състав.
Мисията на ДЮФА “Изворче” е свързана с опазването, поддържането и развитието на българския фолклор. Културната ниша, в която е насочен е обучителната сфера обхващаща 5-18 годишна възраст. Областта, в която се развива е направление „Изкуство”. А целите на ансамбъла са да обучава, обогатява, възпитава ценностната система в младите хора както и да развива танцовите, песенните и инструментални умения.

Партньори по проекта:
СМТД (Съюз на музикалните и танцови дейци) в България , СБК (Съюз на Българските композитори) и Сдружение на танцовите дейци 


Created by
Всички права запазени 2014 г.