За родители

Екип

Директор - Татяна Досева
тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 409

Помощник директор - Албена Мерджанова
тел.: 02/929 59 31

Главен счетоводител - Николай Кръстев
тел.: 02/929 59 31

Завеждащ „Административна служба” – Силва Петкова
тел.: 02/929 21 23

Завеждащ „Човешки ресурси” - Маргарита Ефтимова
тел.: 02/920 23 17 в.419

Отдел „Организационно-методически дейности”:
тел.: 02/929 28 95

Връзки с обществеността – Мартина Янева
Анимация и изяви – Цветелина Василева
Административно-стопански дейности – Иван Апостолов
Студийна и озвучителна техника – Росен Григоров

Ръководители на направления:

„Наука, техника и технологии” –Мая Хараламбиева
тел.: 02/920 23 17 в.505

„Спорт” – Коля Панайотов
тел.: 02/920 23 17 в.517

„Изкуства” – Снежана Бечева
тел.: 02/920 23 17 в.523

Предучилищна школа „Любознайко” – Дора Симеонова
тел.: 02/920 23 17 в.426

Образователно-игрови център „Знам и мога” – Виолета Мустайкова
тел.: 02/920 23 17 в.514
Created by
Всички права запазени 2014 г.