За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс по народно приложно изкуство “От Коледа до Васильовден” 2021

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.


Статут »
Протокол от журиране за раздел "Литературно творчество" »
Протокол от журиране в радели "Етнография" и "Изобразително изкуство" »
Крайният срок за получаване на творбите е 03.12.2021 г. гр. София Национален дворец на децата
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “ХОРАТА – ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ” - 2021

ЦЕЛИ:
• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа и личностно развитие.

РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът се провежда задочно.
Участниците развиват тема под формата на есе - до три стандартни страници.
Представят се два екземпляра.
Класирането се извършва в две възрастови групи:
• І група - V – VІІ клас
• ІІ група - VІІІ – ХІІ клас


Протокол »
Статут »
Крайният срок за получаване на творбите е 03.12.2021 г. Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка”

За рисунки, есета, стихове, реферати – на български или на испански език

Списък с наградени участници »
юни 2021 г. гр. София Асоциация за приятелство "България - Куба", Посолство на Република Куба, МОН, НДД, СБУ, ЦС на БАС,СБП, СБЖ
Международен ученически конкурс "Заедно в ХХІ век" за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.


Прессъобщение »
Списък с наградени участници »
юни 2021 г. Руски културно-информационен център НДД; РКИЦ
Created by
Всички права запазени 2008г.