За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал „Млади таланти” 2022

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
Фестивалът няма конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

-------------------------------------------
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ
на адрес:
1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата.


Статут и заявки »
Протокол Литературно творчество »
Протокол Фото, Изобразително и приложно изкуство »
ТВОРБИ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 20 АПРИЛ 2022 Г.: ПРОВЕЖДАНЕ - 16-21 МАЙ 2022 г гр. София Национален дворец на децата,
Министерство на образованието и науката
Национално състезание “Природата – наш дом” 2022

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
---------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Регламент »
Въпросник и материали за състезанието »
Протокол »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 16.04.2022 г. Състезанието ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11 часа в Националния дворец на децата. Национален дворец на децата НДД
Национален конкурс по народно приложно изкуство “Лазарка мома гиздава” 2022

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.


Регламент »
Протокол »
Краен срок за получаване на творбите - 31.03.2022 г.; Обявяване на резултатите и церемония по награждаването - 15.04.2022 г. гр. София Национален дворец на децата
Национален конкурс “Моите детски мечти” 2022

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

Протокол Литературно творчество »
Протокол Музикално изкуство »
Протокол Изобразително и приложно изкуство »
Срок за получаване на творбите - 11.02.2022 г.; Обявяване на отличените участници - 25.02.2022 г. гр. София Национален дворец на децата
Created by
Всички права запазени 2008г.