За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Цели:
Да повиши интереса на младите хора към природните и инженерните науки, като предизвиква мечтатели и кандидати за инженери, дизайнери, техници, математици, физици, членове на клубове по моделиране и други ентусиасти да представят разнообразни свои виждания, изразени в рисунки – за научни, практически, ексцентрични модели, изобретения и изделия с иновативен характер с научно-техническа тематика – авиация, космос, инженерен дизайн, машиностроене, роботика, и др.

В конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, разделени в следните възрастови групи:
І – ІV клас;
V – VІІІ клас;
ІХ – ХІІ клас.Регламент »
Резултати от първи етап »
Списък с наградени участници »
Срок за изпращане на творбите: За първи етап – до 22 октомври 2020 г. – за Втория международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!“ – България. За втори етап – до 20 март 2021 г. Резултатите за творбите, изпратени след Онлайн издание Фондация „Устойчиво развитие за България“
и Синдикатът на българските учители
със съдействието на Руския културно-информационен център (РКИЦ) – гр. София
Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев"

ЦЕЛИ:

Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека;
Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.
Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства.


Статут »
Протокол - литературно творчество »
Протокол - изобразително и приложно изкуство »
Краен срок за изпращане на творбите - 21.04.2021г.; Резултати с отличените участници ще бъдат качени на сайта до 07 юни 2021 г. НДД МОН, НДД
Международен детски фестивал „Млади таланти”

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
През учебната 2019/2020 година Фестивалът няма конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО


Статут, проект на програма и заявки »
Протокол Литературно творчество; Изобразително, приложно и фото изкуства »
Отличени участници от фестивалните дни »
ТВОРБИ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 27 АПРИЛ 2021 Г., ПРОВЕЖДАНЕ - 27-30.05.2021 г. София МОН;
НДД
Национално състезание “Природата – наш дом” 2021

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
--------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Протокол Наука и техника »
Протокол Рисунка, предмети/костюми от природни и отпадъчни материали »
Протокол "Литературно творчество" »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 28.04.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г. на сайта на НДД. Национален дворец на децата НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.