За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс "Моите детски мечти"

Целта на конкурса е даа стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

регламент »
Протоколи - литературно творчество, изобразително и приложно изкуство, музикално изкуство »
22.02.2018 г. гр. София НДД
Национален конкурс по народно приложно изкуство "От Коледа до Васильовден"

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

регламент »
ПРОТОКОЛ-ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО »
ПРОТОКОЛ-ЛИТЕРАТУРА »
Декември, 2017 гр. София НДД
Национален конкурс по гражданско образование "Хората-еднакви и различни"

Основните цели на конкурса са:
. Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите и създаването на правилно отношение и климат на интеркултурализъм;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата


регламент »
протокол-класиране »
Декември, 2017 гр. София НДД
Национален конкурс "Лазарка-мома гиздава" - 2017

Националният конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка-мома гиздава” се провежда за 20 поредна година.
Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за Лазаруването във всички краища на България, както и техните умения в областта на народното приложно изкуство.


регламент »
Протокол - наградени участници »
7 април 2017 г. гр. София НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.