За родители

Стипендии

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби


изтегли...

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г.


изтегли...

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.