За родители

Стипендии

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. -ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)


изтегли...

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 08.03.2017 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)


изтегли...

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби


изтегли...

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г.


изтегли...

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.