За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО “ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” И КОНКУРС ЗА РИСУНКА ИЛИ ПЛАКАТ НА ТЕМА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

ЦЕЛИ:
Изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и центровете за подкрепа за личностноразвитие (ЦПЛР) в страната.


Статут »
Протокол от Национален конкурс за рисунка или плакат „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ-2024” »
Заявки за участие в националния етап на викторината, придружени с протоколи за класиране на областно ниво, списък с трите имена и дата на раждане на състезателите, резервите и ръководителя, се изпращат в срок до 26.04.2024 г.   НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ
“МЛАДЕЖТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС
РУО НА МОН – БУРГАС,
СБА - БУРГАС
Национално състезание “Природата – наш дом” 2024

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
---------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Статут »
Протоколи от журиране »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 25.03.2024 г. Състезанието ще се проведе на 19.04.2024 г. от 11 часа в Националния дворец на децата. гр. София НДД
Национален конкурс по народно приложно изкуство “Лазарка мома гиздава”

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.

Статут »
Протоколи от журиране »
Краен срок за получаване на творбите - 29.03.2024 г.; Церемония по награждаването - 26.04.2024 г. гр. София НДД
Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев"

Целите на конкурса:
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят;
- Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека;
- Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност.


Статут, декларации »
Протокол от журиране за раздел "Литературно творчество" »
Протокол от журиране в раздел "Изобразително изкуство" »
Крайният срок за получаване на творбите е 30.04.2024 г. Церемонията по награждаването на отличените участници и официалното откриване на изложбата ще се състоят на 17.05.2024 г., от 11. 00 часа Зала-фоайе, НДД НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.