За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс „Аз и моите приятели – животните" - 2024

Целта на конкурса е децата да разбират поведението и света на животните, да ги защитават и отстояват правата им. Възпитаването на отговорност и хуманност към представителите на животинския свят в детска възраст създава бъдещи социално-отговорни граждани.
Конкурсът се провежда в 3 раздела:
1. Раздел „Рисунки и апликации“ – с материали и техники по избор. Размер на творбата 35/50 см;
2. Раздел „Любителска фотография“ - снимките се изпращат принтирани на фотографска хартия;
3. Раздел „Литературно творчество“ – поезия и проза /в обем до три страници/, в които детето описва случка, събитие в живота си или впечатление, свързани с животно (домашен любимец, бездомно куче или коте, диво животно, животно от двора на село).
Участниците изпращат само авторски творби!
В конкурса могат да участват деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст


Статут »
Протоколи »
Краен срок за получаване на творбите от трите раздела - 30 май 2024 г. От 01.07.2024 г. до 12.07.2024 г., в Гербовата зала на Национален дворец на децата /НДД/, гр. София, бул.“Александър Стамболийски“ № 191, може да бъде разгледана изложбата с наградените творби и отличените участници Национален дворец на децата

НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО “ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” И КОНКУРС ЗА РИСУНКА ИЛИ ПЛАКАТ НА ТЕМА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

ЦЕЛИ:
Изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и центровете за подкрепа за личностноразвитие (ЦПЛР) в страната.


Статут »
Протокол от Национален конкурс за рисунка или плакат „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ-2024” »
Заявки за участие в националния етап на викторината, придружени с протоколи за класиране на областно ниво, списък с трите имена и дата на раждане на състезателите, резервите и ръководителя, се изпращат в срок до 26.04.2024 г.   НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ
“МЛАДЕЖТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС
РУО НА МОН – БУРГАС,
СБА - БУРГАС
Национално състезание “Природата – наш дом” 2024

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
---------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Статут »
Протоколи от журиране »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 25.03.2024 г. Състезанието ще се проведе на 19.04.2024 г. от 11 часа в Националния дворец на децата. гр. София НДД
Национален конкурс по народно приложно изкуство “Лазарка мома гиздава”

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.

Статут »
Протоколи от журиране »
Краен срок за получаване на творбите - 29.03.2024 г.; Церемония по награждаването - 26.04.2024 г. гр. София НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.