За родители

КонкурсиРезултати от конкурси

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национално състезание “Природата – наш дом” 2024

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
---------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Статут »
Протоколи от журиране »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 25.03.2024 г. Състезанието ще се проведе на 19.04.2024 г. от 11 часа в Националния дворец на децата. гр. София НДД
Национален конкурс по народно приложно изкуство “Лазарка мома гиздава”

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.

Статут »
Протоколи от журиране »
Краен срок за получаване на творбите - 29.03.2024 г.; Церемония по награждаването - 26.04.2024 г. гр. София НДД
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2024

ЦЕЛ:
Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:

1. Литературно творчество (поезия и проза).

2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство).

3. Музикално изкуство.


Статут »
Протоколи от журиране за направления "Литературно творчество" и "Музикално изкуство" »
Протокол от журиране в радел "Изобразително изкуство" »
Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 януари 2024 г. Церемонията по награждаването и официалното откриване на изложбата ще се състоят на 23.02.2024 г., от 11.00 часа, в Зала–фоайе на Националния дворец на децата. Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО “ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВДЕН”

В конкурса, който се осъществява в три направления: етнография, изобразително изкуство и литературно творчество, могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи:
● І група – І – ІV клас
● ІІ група – V – VІІ клас
● III група – VІІІ – ХІІ клас


Статут »
Протокол от журиране за раздел "Литература" »
Протокол - ПРИЛОЖНО ИЗК. и РИСУНКИ »
Крайният срок за получаване на творбите е 05.12.2023 г. Официалното откриване на изложбата и церемонията по награждаването на отличените участници ще се състоят на 15.12.2023 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата София МОН, НДД
Created by
Всички права запазени 2008г.