За родители

Ваканционни програми

ЗИМНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА Националният дворец на децата предлага ЗИМНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА за деца на възраст от 6 до 10 години, в дните 28 и 29 декември 2023 година. Програмата е разнообразна, има игрови и развлекателен характер и е съобразена с възрастта на децата. Децата се приемат от 8.30 до 9.00 часа и се взимат от 17.00 до 17.30 часа, като задължително се обаждат на учителя, който отразява приемането и изпращането им в списък–образец. Има възможност и за полудневен престой на децата - от 08.30 до 13.00 часа или от 13.00 до 17.30 часа. Цената на пакетната педагогическа услуга, включва: обучение, учебни и работни материали, спортни уреди и пособия, две пакетирани закуски /сутрешна и следобедна/ и минерална вода: - за едно дете - 20 лева на ден; - за второ и всяко следващо дете от семейството - 10 лева. Участниците да носят храна за обяд. При постъпване на дете във ваканционната програма родителят попълва заявление–декларация по образец. Заявлението е и декларация, че родителят е запознат с Инструкцията за провеждане на ваканционна програма в НДД, приета с решение на Педагогически съвет от 26.03.2009 г. и с мерките и правилата за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в НДД. В първия ден от записването на детето, родителят задължително представя бележка от личния лекар или декларация, че то не е в контакт със заразно болни, няма признаци на заболяване, както и телефона на личния лекар, отразен в заявлението. Децата не носят скъпи вещи и големи суми пари в НДД. ЗАПИСВАНЕ ДО 20 ДЕКЕМВРИ 2023 г. и допълнителна информация за ваканционната програма на телефони: 02 920 23 17 в.201 и 408, 02 929 59 31, 02 929 28 95, 02 929 13 61; 02 929 21 23 или на e-mail: npc.bg@abv.bg ОЧАКВАМЕ ВИ! Адрес: София, бул. Ал. Стамболийски 191

Заявление за записване във ваканционната програма на НДД и декларации »
Created by
Всички права запазени 2014 г.