За родители

АНГЛИЙСКИ ЗА МАЛЧУГАНИ

 Заниманията по английски езикв школата са подходящи за деца от 3 до 6 годишна възраст. 

Провеждат се 2 пъти седмично и включват разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата на английския език.

Целта на обучението е създаването на основен речников запас, развиване на устните говорни умения.

В програмата са заложени стихчета и игри, всички на английски език, които са интересни и забавни за малчуганите. В обучението са включени и множество английски песни  и игрови занятия, които по естествен начин се превръщат в знания по английски за цял живот.

Първите стъпки в ранното езиково обучение са истинско приключение!
С много забава, игри и вдъхновение!

Ръководител: Дора Симеонова

 График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.