За родители

Документи

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА за учебната 2023/2024 година


изтегли...

ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР – 22-24.11.2023


изтегли...

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ – 22-24.11.2023


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2023 година на НДД


изтегли...

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2248/05.09.2023 г. на Mинистъра на образованието и науката


изтегли...

БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.