За родители

Документи

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2024 година на НДД


изтегли...

БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви през 2023 г. от НКИИ 2022/2023 учебна година


изтегли...

Писмо до началниците на РУО за предстоящите изяви през 2023 г. от НКИИ 2022/2023 учебна година


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2023 година на НДД


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР във връзка с провеждането на междуинституционално обучение и обмяна на опит за ръководители на арт-школи – 05.02.2024 г.


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.