За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален ученически конкурс за художествена фотография "Моята България" 2023г.

Цел: Повишаване интереса на учениците към художествената фотография. Чрез фотографиите на учениците да се разкрие красотата на България с нейната природа, бит и култура и да се възпита любов към „всичко българско и родно“.

Статут »
Краен срок за изпращане на фотографиите: 07.04.2023 г. гр.Варна ЦПЛР-ОДК гр. Варна
МОН
Община Варна
Международен детски фестивал "Млади таланти"

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
Фестивалът няма конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

-------------------------------------------
ТВОРБИ И ЗАЯВКИ /придружени от декларации/ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 24 МАРТ 2023 г.
на адрес: 1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата. Заявките можете да изпратите и на e-mail: young_talents_npc.bg@abv.bg


Статут, заявки, декларации, проект на програма »
24-29 април 2023 г. Национален дворец на децата, гр. София Национален дворец на децата,
Министерство на образованието и науката
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2023

ЦЕЛ:
Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и проза);
2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство);
3. Музикално изкуство.


Статут »
Протоколи от журиране за направления "Литературно творчество" и "Музикално изкуство" »
Протоколи от журиране за направления "Изобразително изкуство" и "Приложно изкуство" »
Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени най-късно до 30 януари 2023 г. Церемония по награждаване на отличените участници ще се състои на 17.02.2023 г., от 11 часа, Зала–фоайе в Националния дворец на децата. Национален дворец на децата МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
„Приказният свят на моя роден край“

Национален конкурс за детската рисунка „Приказният свят на моя роден край“ има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на България и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от страната.

Статут »
Всички творби на изобразителното изкуство трябва да бъдат изпратени най-късно до 31.01.2023 г. гр. Цар Калоян Народно читалище „Съзнай себе си – 1895“
Created by
Всички права запазени 2014 г.