За родители

Актуално

Национален конкурс „Аз и моите приятели - животните“ 2023

30.11.-1г.


Националният конкурс „Аз и моите приятели - животните“ представлява продължение на традиционните инициативи, които Националния дворец на децата /НДД/ организира на 1 юни – Международния ден на детето, посветени на хуманното отношение на децата към животните. През 2020 година се проведе пилотното издание на конкурса в електронна форма и в партньорство с международни организации за защита на животните.
Целта на конкурса е децата да разбират поведението и света на животните, да ги защитават и отстояват правата им. Възпитаването на отговорност и хуманност към представителите на животинския свят в детска възраст създава бъдещи социално-отговорни граждани.

Краен срок за получаване на конкурсните материали - 05 ЮНИ 2023 г.


СТАТУТ изтегли »

ЛАУРЕАТИ НА 15-ТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ТАЛАНТИ – 2023”

30.11.-1г.


Очакваме ви на 1 юни 2023 г. /четвъртък/, от 15.00 часа в Театрална зала, на ГАЛА-КОНЦЕРТА НА ЛАУРЕАТИТЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „МЛАДИ ТАЛАНТИ“, посветен на Международния ден на детето.
На концерта ще бъдат наградени отличените участници от 15-тото издание на фестивала.

ПРОТОКОЛИ
изтегли »

Международен детски фестивал "Млади таланти" - 2023 Протокол от журиране на раздели "Литературно творчество", "Фото изкуство", "Приложно изкуство" и "Изобразително изкуство"

30.11.-1г.


25 април 2023 г. – вторник

11.00 – 11.30 ч. – Гербова зала
Откриване на изложба „Млади таланти – 2023”, с творби на участници в раздел „Изобразително, приложно и фото изкуства”. Награждаване на отличените участници в раздели „Изобразително, приложно и фото изкуства”, „Литературно творчество”.

14.30 ч. Творчески срещи за участниците в задочните раздели на фестивала и посещение на дом-музей „Ангел Каралийчев“ с беседа, по предварителна заявка.

ПРОТОКОЛИ изтегли »

НОВО! Спортен клуб "Малки мускетари" към Школата по фехтовка

30.11.-1г.


Тренировките са подходящи за деца от 5 до 10-годишна възраст.
Включват подвижни игри и упражнения като ходене, бягане, подскоци, ритмични стъпки и др., както и игри за внимание, комплекси от гимнастически общоразвиващи упражнения за постигане на определено равнище на физическа дееспособност.
Предвидените двигателни активности имат за цел обогатяване на спортно-специфичния опит, който да води до многостранно кондиционно и координационно развитие на участниците и обогатяване на двигателната им култура. Децата овладяват нови двигателни умения и навици; обогатява се речниковият им фонд, свързан с разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания при изпълнението на двигателните действия; обогатява се общата им култура в областта на физическото възпитание и спорт чрез включване на нови движения и упражнения, подобряват се двигателните им качества; значително се подобрява общото им физическо и функционално развитие.

График на заниманията: сряда от 17.45 до 18.45 ч., в 422 зала

Треньор – Боряна Петкова, многократен републикански шампион и майстор на спорта по фехтовка

НОВО! Детско ателие "Липа" към Школата по дърворезба

30.11.-1г.


Заниманията по декоративно-приложно изкуство са подходящи за деца от 6 до 10-годишна възраст.
Децата рисуват, създават свои проекти, запознават се с красотата на дървото - като художествен материал и в комбинация с текстил, хартия и природни материали превръщат своите творчески идеи в малки подаръчни изделия, играчки и кукли.

График на заниманията:
събота от 11.45 до 13.05 часа /в кабинет 519/

Ръководител: Костадинка Кръстева - художник-резбар
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>