За родители

ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА – 4-6-годишни

Школата е създадена през 2000 година от Красимира Събева. Курсът на обучение се провежда по специално разработени системи на издателствата ОXFORD UNIVERSITY PRESS и CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS и е структуриран в две нива.
Тематични игри, диалогични форми с кукли -„пъпетки”, видеоуроци, приложна работа, музикални игри и песни, са част от разнообразието на методиката за тази възрастова група. 
Заниманията ще стартират след сформиране на групите!

 График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.