За родители

КЛУБ ПО КОРАБО, АВИО И АВТОМОДЕЛИЗЪМ

За деца и ученици от 5 до 18 г.

Станете един от членовете на моделен клуб „Посейдон”! Един от водещите клубове в България – клуб на шампиони от национални, международни и световни първенства!

В клуба ще се научите да изработвате модели на кораби, самолети и автомобили. В програма влиза обучение с радио-управляеми авто и корабни модели, авиомодели.  Запознаване с историята на корабоплаването и корабостроенето, с основите на корабомоделизма.

Ще участвате в състезания, конкурси, изложби - в страната и чужбина.

Ще получите сертификат за завършен курс на обучение.

Възможност за организирани занятия с групи от училища и детски градини – индивидуални, месечни и целогодишни.

Ръководител на клуба – Коля ПанайoтовГрафик на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>