За родители

КЛУБ ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ НА ИЗКУСТВЕНА СТЕНА

Развитието на спортното катерене е тясно свързано с алпинизма, чието начало в България е през 1929 г. 

Националният дворец на децата разполага с изкуствена стена и предлага обучение по спортно катерене.


В тренировъчната програма е включено начално обучение по спортно катерене. 
         
Ако искате детето Ви да се развива хармонично, да 
бъде смело, да обича спорта - елате при нас!

За деца над 4 години!


Заниманията се провеждат от Наско Сираков – инструктор по ски и алпинизъм. Майстор на спорта по алпинизъм, с многократни изкачвания на стените в България и чужбина. Зад гърба си има изкачвания в Алпите, Кавказ, Памир, Тян шан и Хималаите.

График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>