За родители

КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Художествената гимнастика съдейства за всестранната физическа подготовка и развитието на децата. Формира правилна стойка, лекота и изящество на движенията. Развива различни качества - гъвкавост, издържливост, сила, бързина, воля.

Децата участват в концерти, състезания и конкурси.

За момичета от 3 годишна възраст.

Ръководител: Ели Докузанова
Телефон за контакт 0888 464 935
График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.