За родители

КЛУБ „ЗАБАВНА ГРАМАТИКА”

За ученици от 5-7 клас. Заниманията по забавна граматика са насочени към овладяване и упражняване на най-често срещаните граматични правила в българския език. Ще се разглеждат често допускани грешки, като ще се отдели време и на типовете задачи, заложени в Националното външно оценяване. Всяка сряда от 15.30 до 17.00 часа, в зала 513 на Националния дворец на децата. Ръководител на клуба: Теодора Христова



График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.