За родители

Клуб по гимнастика „Ян Бибиян”

За момчета и момичета на възраст от 3 до 6 години.
 
Ръководител: Ели Докузанова
Заниманията имат за цел да обогатят двигателната култура на вашите деца като развият едни от основните и най-важни физически качества: гъвкавост, координация, сила, издръжливост и до голяма степен воля за справяне с дадените задачи.
Гимнастиката е универсален спорт. Влияе много благоприятно на костно-ставния апарат, мускулите, сухожилията и тяхното укрепване. Изгражда здраво, красиво, гъвкаво и силно тяло. Развива волеви качества, което гарантира успех на детето във всяка насока. Децата се учат на дисциплина и самоконтрол. Развиват и повишават чувството си за ориентация, изграждат умения за комуникация.График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>