За родители

ЛЕГО КОНСТРУИРАНЕ и ИГРОТЕКА

ЛЕГО материалите са образователна технология и основните й форми на приложение в НДД са:
1.        ИГРОТЕКА
2.        КЛУБ „ЛЕГО КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ”
3.        СЪСТЕЗАНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ
Те съществуват защото е необходимо да подкрепим идеята за обучение чрез игра.
 
 
Работата с ЛЕГО-материалите е познание, удоволствие, развлечение, магия и начало на голямата игра. Защото децата, въпреки, че „играят” с конструкторите, първо те творят, по този начин получават самочувствието и увереността в собствените си сили; второ те са отговорни за всичко, което правят, в смисъл как ще го конструират, как ще го изработят и как ще осъществят своята идея; трето със своите умения и придобити познания, със своите нови идеи децата са полезни не само на себе си, но и на другите.
Решаването на проблеми се разглежда като една от най-ефективните техники на обучение. Най-съществената особеност на тази техника е възможността, която тя осигурява за активизиране едновременно на познавателния, емоционалния и волевия потенциал на децата. В това отношение конструкторите ЛЕГО предлагат много добри възможности. Научаването на децата как да се справят с проблемите и как да учат безспорно са едни от най-важните задачи, които се опитваме да решим. Проектирането и конструирането, както и съпътстващите ги други дейности позволяват да се овладяват полезни техники и умения за говорене, слушане, дискутиране, писане, рисуване или моделиране.
 
ДОБРЕ ДОШЛИ в света на познанието, фантазията и творчеството!

Рьководител: Дора Симеонова
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>