За родители

НОВО! Детско ателие "Липа" към Школата по дърворезба

Заниманията по декоративно-приложно изкуство са подходящи за деца от 6 до 10-годишна възраст.
Децата рисуват, създават свои проекти, запознават се с красотата на дървото - като художествен материал и в комбинация с текстил, хартия и природни материали превръщат своите творчески идеи в малки подаръчни изделия, играчки и кукли.

График на заниманията:
събота от 11.45 до 13.05 часа /в кабинет 519/

Ръководител: Костадинка Кръстева - художник-резбарГрафик на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>