За родители

НОВО! РОБОТИКА

Стартова програма за 9-17-годишни ученици.


Програмата е предназначена да привлече обучаемите към съвременните технологии на конструиране, програмиране и използване на роботизирани устройства и системи. В основата на програмата лежи V-образния подход на обучение, който предполага нисък праг на навлизане с постепенно задълбочавне. В основата на програмата са заложени множество практически задачи. Резултатът от реализацията им е завършено роботехническо устройство, изпълняващо поставената му задача.


Основни задачи на програмата:

1. Запознаване с комплекс от базови технологии, които се използват при създаването на роботи.

2. Реализация на междупредметни връзки с информатиката и математиката.

3. Решение на задачи по кибернетика, чиито резултат ще бъде работещ механизъм или робот.

4. Усвояване на умения и навици за конструиране, програмиране и ефективно използване на кибернетични системи.


В първата част на програмата се започва със запознаване с конструктора и контролера, преминава се курс по конструиране, построяване на механизми, изучаване на базови понятия, усвоява се 3D моделиране.


Във втората част се извършва запознаване със средата за програмиране и базовите алгоритми, както и с основните датчици. Изчаването на курса завършва със собствен проект, темата за който обучаемия избира самостоятелно.


Заниманията ще стартират след сформиране на група - в съботните дни от 14.00 до 15.30 часа, в 205 зала на Националния дворец на децата. 


Ръководител: Д. ДимитровГрафик на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>