За родители

НОВО! ШОУ-СТУДИО „ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ”

 За деца и ученици от 8 до 18-годишна възраст!
 
Детско студио по клоунада, пантомима, игра с маски, сценично движение, правоговор, работа с микрофон, скечове, етюди и кратки сценични форми! Шоу и забавления!
В центъра на обучението са децата – тяхната индивидуалност, духовност, таланти и интереси!
Тяхното самочувствие се развива с общуване, внимание и въображение! Развиват се творческите им способности!
Шоуто се прави от „звезди”! В шоуто „звездите” играят! Да поиграем заедно!
Време е за шоу!
 
Ръководител: Енчо Данаилов /Бате Енчо/
 
 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>