За родители

НОВО! Школа по немски език

Ниво А1, подходящо за деца от 3-ти клас до 6-ти клас включително (9-12 години);
Ниво В1, подходящо за ученици в гимназия (от 9-ти до 11-ти клас включително, които изучават неинтенизивно и неразширено немски (15 -18 години).
 
Всеки урок обхваща 2 учебни часа по 40 мин. с 10 минути пауза, общо 150 минути, като разпределението е както следва:
• За децата от ниво А1: уроците са вторник и четвъртък, от 18:30 до 20:00 часа;
• За учениците в гимназия: уроците са понеделник и сряда, от 18:30 до 20:00 часа.

Заниманията ще стартират след сформиране на групите!
 
Ръководител - Христина Христова
 
 


ЗАЩО ДА УЧИМ НЕМСКИ? 10 АРГУМЕНТА В ПОЛЗА НА НЕМСКИЯ ЕЗИК »


График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>