За родители

Националният дворец на децата - член на EAICY

Националният дворец на децата - член на EAICY

19.11.2008г.

Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за неформално образование на деца и младежи (EAICY).  
 
Това е международна неправителствена организация, основана през 1991 г. в Прага (Чехия), която в своята работа изхожда от идеалите на демокрацията и хуманизма, свободата и равенството между хората, прилага и спазва принципите на Декларацията на ООН за правата на детето от 20.11.1989 г. по отношение на възпитанието на децата и подрастващите в тяхното свободно време. През 1996 г. асоциацията е приета за член на Комисията на неправителствените организации към Съвета на Европа и участва активно със свои представители в неговата работа. Днес в асоциацията членуват около 180 институции и организации от 26 европейски страни. 
Понастоящем офисът на асоциацията е в Тбилиси, Грузия.
Директорът на НДД е член на Президиума на EAICY.


Created by
Всички права запазени 2014 г.