За родители

Предучилищна школа „ЛЮБОЗНАЙКО”

Полудневни занимания за деца от 3 до 6 години: български и английски език; математика, околен свят, музика, рисуване, конструиране, спорт, танци, фолклорни забавки и игри.

 
Екип от висококвалифицирани специалисти.

Постоянно медицинско наблюдение.

Условия за ранно откриване на дарования у децата в областта на изкуството, техниката и спорта и развиването им в специализирани клубове и школи на Националния дворец на децата.

На 21 септември 2021 година, от 18.30 часа, в Зала-фоайе на Националния дворец на децата ще се проведе родителска среща за новопостъпилите деца в  школа "Любознайко". Начало на учебните занимания - 1-ви октомври!График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>