За родители

ФИЛХАРМОНИЯ „ПИОНЕР“

Филхармония "Пионер" е младежки симфоничен оркестър към Национален дворец на децата. Подкрепя се от Фондация "Проф. Влади Симеонов" и Софийска филхармония.
 
Диригент на Филхармония „Пионер“ е  Любомир Денев-син.
Организатор - Петко Колев
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>