За родители

ХОР “БОДРА СМЯНА”

     В нашата страна, родината на Орфей, всяко дете има музикална дарба! Създайте възможност на Вашето дете да я развие в певческата школа “Бодра смяна”, където то ще може да:
  • пее и живее с музикалния възторг и общува чрез музиката;
  • разширява своя музикален и естетически кръгозор;
  • участва в концерти и турнета в страната и чужбина;
  • почива – творчески лагери на планина или море;
  • играе детски роли в представления на Софийската опера;
  • се научава на отговорност и работа в екип;
  • общува с други деца със сходни интереси;
  • изучава солфеж, теория и история на музиката и др.;
  • се докосва до традиция и общество, които допринасят за успеха в живота му насетне.

Диригент - Александър Кочков 
Музикален педагог и корепетитор - Христо Христов

САЙТ:
http://bodrasmyana.bg


ХОР “БОДРА СМЯНА” – начало, пример и стимул »
Из „ЗЛАТНАТА КНИГА НА ХОР „БОДРА СМЯНА” »


График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>