За родители

ШКОЛА ПО ФЕХТОВКА

За ученици от 7 до 18-годишна възраст

Заниманията със
спорта фехтовка се базират на честност, доблест, дисциплина и най-вече уважение – както към другите, така и към самия себе си.

Фехтовката развива редица качества като: съобразителност, реакция, смелост, умения за изграждане на стратегия.

Фехтовачите се учат на спортсменство, лична дисциплина, независимост, да мислят бързо и да взимат решения. Важно уточнение е, че спортът е абсолютно безопасен и достъпен, както за малки, така и за големи.

През първите месеци се изучават: основни фехтовални умения: придвижвания, мушкания, защити, атаки, правилознание.

 

През следващите три месеца се изучават: основни  технически елементи в комбинации и съчетания, водят се фехтовални боеве с елементарни тактически задачи.
В периода април - юни: упражнения с взаимопомощ и по двойки, боеви практики и подготвителни състезания.

Според придобитите индивидуални умения и резултати, по преценка на треньор
а, децата преминават в следващата група за фехтовална подготовка.

Обучението се извършва чрез индивидуален и групов подход, в зависимост от нивото на напредналост.

Тренировките ще са в сряда от 19.00 до 20.30 часа, зала 422.

Треньор - Боряна Петкова


График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>