За родители

ШКОЛА ДЖУ-ДЖИЦУ И ДЖУДО

Джу-джицу е японско бойно изкуство, от което произлизат джудо, карате, айкидо и кендо. Тренировъчните занимания се водят целогодишно. Националният дворец на децата разполага с добра материална база за учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност, както и висококвалифицирани специалисти. На децата от спортния клуб ще бъде осигурено участие в състезания от градски и национален мащаб.

Има група и за младежи и девойки над 18 години.

Ръководител: Стоян Ангелов


За допълнителна информация и записване -
тел.0888 92 94 82 - Ст. Ангелов
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>