За родители

Школа по математика

Школата по математика, при Националния дворец на децата, записва ученици от V до X клас за учебната 2023/2024 година. Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, като едното посещение е в съботния ден. 4 учебни часа седмично са заниманията за 5 и 6 клас. 4 учебни часа – за 7-10 клас.Учениците от 7-ми и 10-ти клас работят по програма за подготовка за НВО. Школа „Забавна математика” е за ученици в начален курс, 2 учебни часа в съботния ден! Ръководител: Виолета Мустайкова

 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.