За родители

Школа по математика

Школата по математика, при Националния дворец на децата, записва ученици от V до X клас за учебната 2022/2023 година.
Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, като едното посещение е в съботния ден.
4 учебни часа седмично са заниманията за 5 и 6 клас.
6 учебни часа – за 7-10 клас.
Учениците от 7-ми и 10-ти клас работят по програма за подготовка за НВО.
 
Школа „Забавна математика” е за ученици в начален курс, 2 учебни часа в съботния ден!
 


У някои хора математическите способности се проявяват още в най-ранна възраст. Типичен пример за това са Гаус и Паскал. Деца с развито математическо мислене се срещат и сега. Храна за техния ум е хубавата, трудната и увлекателна задача. Срещата с разнообразни и интересни задачи има своето значение и за деца, които не са се проявили като математически таланти. Тя може да се окаже онова начало, от което започва един траен и плодотворен интерес към математиката и точните науки.


Целогодишното обучение в школата предполага:
  • разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и решаване на голям брой задачи и тестове;
  • създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения чрез математическо моделиране на процеси от различни области;
  • развиване на логическото мислене и въображение чрез решаване на логически задачи, математически софизми, ребуси и изготвяне на математически кътове;
  • възпитаване на трудолюбие, упоритост, последователност, съобразителност, рутина, гъвкавост на мисленето;
  • подготовка за матури и приемни изпити след 7 клас;
  • успешно участие в състезания, викторини, олимпиади, национални изпити.
 
Ръководител на школата: Виолета Мустайкова

 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>