За родители

НОВО! Курс по етикет и протокол, с модул на английски език

За ученици от 8-ми клас!

Както старата поговорка гласи: “По дрехите посрещат, по ума изпращат”, на всеки от нас в ранните ни години се е случвало да изпада в ситуация, в която сме се чувствали неловко. Ситуации, които в сме искали да се отнесат към нас по друг начин. Но уви, случили са се по друг начин, и най-често поради наше незнание. А от изстрадан опит знаем, че “Никога няма втори шанс за първо впечатление”. Не случайно в тази област работят тесен кръг подготвени специалисти, а тяхната дейност дори е регламентирана в “ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ” .

ОСНОВНИ ТЕМИ:

 1. Етикет и протокол в училищното общуване

2. Основни правила при етикета и протокола

3. Правила при визитки, подаръци, цветя

4. Етикет и протокол при облеклото

5. Приеми

6. Правила на поведение

7. Поведение на масата

8. Държавният церемониал на Република България

9. Основни елементи на дипломатическия протокол

10. Етикет и протокол при кандидатстване за работа

 

 Надявам се идеята да бъде за Вас интересна!

 

Този курс се предлага и с модул на английски език. Днес английският се възприема като задължителен в международните отношения. Но дори и да не го владеете, няколко заучени фрази ще отварят вратите за Вас.

 

Преподавател: Христо Христов

 
Обучението ще се провежда, след сформиране на група, в съботните дни - от 15.15 до 16.35 часа, модулът на английски език е от 16.45 до 17.25 часа.

График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>