За родители

НОВО! Спортен клуб "Малки мускетари" към Школата по фехтовка

Тренировките са подходящи за деца от 5 до 10-годишна възраст.
Включват подвижни игри и упражнения като ходене, бягане, подскоци, ритмични стъпки и др., както и игри за внимание, комплекси от гимнастически общоразвиващи упражнения за постигане на определено равнище на физическа дееспособност.
Предвидените двигателни активности имат за цел обогатяване на спортно-специфичния опит, който да води до многостранно кондиционно и координационно развитие на участниците и обогатяване на двигателната им култура. Децата овладяват нови двигателни умения и навици; обогатява се речниковият им фонд, свързан с разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания при изпълнението на двигателните действия; обогатява се общата им култура в областта на физическото възпитание и спорт чрез включване на нови движения и упражнения, подобряват се двигателните им качества; значително се подобрява общото им физическо и функционално развитие.

График на заниманията: сряда от 17.45 до 18.45 ч., в 422 зала

Треньор – Боряна Петкова, многократен републикански шампион и майстор на спорта по фехтовкаГрафик на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>