За родители

НОВО! Спортен клуб "Малки мускетари" към Школата по фехтовка

Тренировките са подходящи за деца от 5 до 10-годишна възраст.
Включват подвижни игри и упражнения като ходене, бягане, подскоци, ритмични стъпки и др., както и игри за внимание, комплекси от гимнастически общоразвиващи упражнения за постигане на определено равнище на физическа дееспособност.
Предвидените двигателни активности имат за цел обогатяване на спортно-специфичния опит, който да води до многостранно кондиционно и координационно развитие на участниците и обогатяване на двигателната им култура. Децата овладяват нови двигателни умения и навици; обогатява се речниковият им фонд, свързан с разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания при изпълнението на двигателните действия; обогатява се общата им култура в областта на физическото възпитание и спорт чрез включване на нови движения и упражнения, подобряват се двигателните им качества; значително се подобрява общото им физическо и функционално развитие.

График на заниманията: сряда от 17.45 до 18.45 ч., в 422 зала

Треньор – Боряна Петкова, многократен републикански шампион и майстор на спорта по фехтовкаГрафик на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.