За родители

ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА – 4-6-годишни

Школата е създадена през 2000 година от Красимира Събева. Курсът на обучение се провежда по специално разработени системи на издателствата ОXFORD UNIVERSITY PRESS и CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS и е структуриран в две нива.
Тематични игри, диалогични форми с кукли -„пъпетки”, видеоуроци, приложна работа, музикални игри и песни, са част от разнообразието на методиката за тази възрастова група. 
Заниманията ще стартират след сформиране на групите!

 График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>