За родители

Методични материали

Да учиш, докато се забавляваш


изтегли...

Второто семейство


изтегли...

Да поддържаш огъня жив


изтегли...

Интересни занимания задържат младите по родните места


изтегли...

Работа с одаренными детьми


изтегли...

"Трябва да учиш децата на театър, както учиш възрастните, само че по-добре!" - Румен Велев


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.
@session_start(); $sessin_id='QNGHYhC7INKPIxGjEFCz'; require('config.incl.php'); require_once(ROOT.'admin/gen_mod_rewrite.php'); $stpl = new smarty_connect($root_dir,$UserDir); $stpl -> assign('root',$clDir); $hash=@array_keys($_GET); $decodeURL=decode($hash[0],$sessin_id); $real_GET=$_GET; $_GET=GetURL($hash[0],$sessin_id); require('assign.php'); if (!empty($_GET['ul']))require('code/'.$_GET['ul'].'.php'); else require('code/'.$url_menu[0].'.php'); ?>