За родители

Актуално

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! През декември 2020 г. плащания само на касата на НДД!

19.11.2020г.


Уважаеми родители,
във връзка с приключване на финансовата 2020 година, моля през месец декември да не нареждате суми по банковата ни сметка. През периода ще приемаме плащания в работното време на касата на НДД. Банковата ни сметка ще бъде отворена отново на 01.01.2021 г.! До края на месец януари 2021 г. можете да се възползвате от тримесечната ни отстъпка.

БАНКОВА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

29.05.2020г.


За заплащане на таксите за обучение в Националния дворец на децата, по банков път, е необходимо е да използвате бюджетно платежно нареждане.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА/BGN/:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG66 UNCR 9660 3110 0353 17
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”- кл. Батенберг
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

В основание за плащане посочете трите имена на детето, негов № на кода от членската карта, ЕГН, име на организационната педагогическа форма, която посещава с № на нейния код и за кой месец е плащането.

В прикачения файл ще видите пример за попълване на платежното нареждане и образец на попълнена членска карта, с код на детето над името му, и код на педагогическата форма, която посещава /в примера за дете от Танцов ансамбъл "Бъдниче"/. изтегли »

Състезание “Природата – наш дом” 2020

16.11.2020г.


Състезанието „Природата – наш дом“ ще се проведе в неприсъствена форма.
Състезанието е за ученици от 5 до 7 клас. Участието е индивидуално. Всеки участник може да участва в един или повече от следните раздели:
1. Писмена разработка по една от следните теми:
• “Характеристика на екологичната обстановка по местоживеене. Екологични проблеми на района и принос за решаването на някои от тях” – в обем до три печатни страници. Разработката може да бъде придружена с фотографии и/или видеоматериали, презентации или други аудио-визуални продукти.
• “Характеристика на защитена природна територия” (по избор) – в обем до до три печатни страници. Към разработката може да се приложат фотографии и/или видеоматериали, презентации или други аудио-визуални продукти.
2. Макет, представящ “Дом на бъдещето” или “Град на бъдещето”, изразяващ представата за екологосъобразен дом или град. Може да се изпрати видеоматериал и/или фотография на макета. Макетът трябва да бъде придружен с допълнителна информация относно неговото създаване и предназначение.
3. Костюм или предмет от отпадъчни материали или фотография/видеоматериал, придружен с пояснения относно начина на създаване на костюма/предмета и избраните материали и техника.
4. Литературна творба (есе, стихотворение, разказ) – в обем до 3 печатни сдтраници.
5. Рисунка или пластика на тема: “Не унищожавай, пази природата днес, за да я има и утре” – техника по избор.

Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 25.11.2020 г.
Резултатите ще бъдат обявени до 08.12.2020 г. на сайта на НДД.
На класираните участници във всеки раздел ще бъдат връчени дипломи и материални награди.
За допълнителна информация: Национален дворец на децата – гр. София,
тел.: 02 / 920 23 17, в. 404, 408, 409, 02 9292123
e-mail: npc.bg@abv.bg
изтегли »

Дистанционното обучение в Националния дворец на децата се удължава до 30 ноември 2020 година!

12.11.2020г.


Дистанционното обучение на групите в Националния дворец на децата се удължава до 30 ноември 2020 година!

ЗАПОВЕД № РД-06-517/12.11.2020 г. изтегли »

Заниманията в Националния дворец на децата преминават в дистанционна форма

28.10.2020г.


На основание Заповед №РД-06-508/28.10.20202 г. се преустановяват присъствените занимания в Националния дворец на децата, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Обучението на децата и учениците в групите на организационните педагогически форми ще се извършва дистанционно, в електронна среда.

Заповед №РД-06-508/28.10.20202 г. изтегли »
Created by
Всички права запазени 2014 г.