За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал „Млади таланти”

ЦЕЛИ:
• Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи и клубове от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на другите стилове и жанрове в танцовото и музикално изкуство.;
• Издирване и популяризиране на млади таланти от страната и чужбина, предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между танцовите и музикални колективи;
• Запознаване с новите тенденции и направления в танцовото и музикално изкуство, обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите и разширяване на концертния им живот.

За допълнителна информация: тел.+3592929 28 95


регламент »
18 - 23 април 2016 г. София НДД
Национални ученически театрални празници "Тодор Колев"регламент »
30 март - 1 април 2016 г. гр. Шумен НДД, Община и ОДК-Шумен, със съдействието на РИО-Шумен
Международен конкурс "Аз обичам Черно море"изтегли »
31 октомври 2015 г. гр. Несебър НДД, Общински детски комплекс и Община Несебър
Международна детска изложба "Децата рисуват..."октомври 2015 година гр. Поморие НДД, ОДК-Поморие, Община Поморие, Фондация за екологично образование в Европа, Българско движение "Син флаг", със съдействието на РИО-Бургас
Created by
Всички права запазени 2014 г.