За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал „Млади таланти”

ЦЕЛИ:
• Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи и клубове от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на другите стилове и жанрове в танцовото и музикално изкуство.;
• Издирване и популяризиране на млади таланти от страната и чужбина, предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между танцовите и музикални колективи;
• Запознаване с новите тенденции и направления в танцовото и музикално изкуство, обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите и разширяване на концертния им живот.

За допълнителна информация: тел.+3592929 28 95


СТАТУТ И ЗАЯВКИ »
ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА »
протоколи ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА »
16 - 21 април 2018 г. София НДД
Международен конкурс "Аз обичам Черно море"регламент »
31 октомври 2017 г. гр. Несебър НДД, ЦПЛР-ОбДК и Община Несебър
Международен ученически конкурс "Заедно в ХХІ век" за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации.регламент »
отличени участници »
юни 2018 г. гр. София НДД, Посолство на Руската федерация в Република България, фондация "Устойчиво развитие за България", СБУ, ЦСБАС, ФПНР и ОНД, ССПР "Ал. Невски", НДР, федерация "Съюз на съотечествениците", МКДЦ "Дом на Москва в София", РКИЦ, СОК "Камчия" ЕАД, ГАУ "МЦДСОО", МОО "СОДО"
Национален конкурс за детска рисунка "Вълшебният свят на Родопите"регламент »
октомври 2017 г. гр. Кърджали НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на МОН и Община Кърджали
Created by
Всички права запазени 2014 г.