За родители

Изкуство



НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален конкурс по народно приложно изкуство “От Коледа до Васильовден”

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

Статут »
Протокол - етнография »
Протокол - литературно творчество »
Крайният срок за получаване на творбите е 30.11.2020 г. гр. София НДД
Национален конкурс “Моите детски мечти” 2021

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

Протокол Литературно творчество »
Протокол Изобразително изкуство »
Протокол Музикално изкуство »
Срок за получаване на творбите - 12.02.2021 г.; Обяваване на резултатите - 19.02.2021г. гр. София НДД
ХII Национален конкурс за индивидуални изпълнители на популярна песен „Една българска роза“ 2021

Цели: Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции, които се реализират в рамките на Европейския културно-цивилизационен модел.
- Да се даде възможност за изява на творческите заложби на млади таланти от България в областта на вокалното изкуство и да стимулира интереса от традициите и тяхното присъствие в общочовешката култура.
-Да създадат условия за осъществяване на интеркултурен обмен, контакт и сътрудничество между децата от България.
- Да се утвърди у младите творци и изпълнители вкус към хубавата българска и световна популярна музика.



Регламент, заявка и декларация »
Протокол »
!!! НОВИ ДАТИ !!! Срок за изпращане на демо-записа и заявката - 25.05.2021г; Провеждане на конкурса - 12-13 юни 2021г. гр. Казанлък МОН, НДД,ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ”СВ.ИВАН РИЛСКИ” КАЗАНЛЪК

Национална изложба-конкурс “Трифон Зарезан”

Конкурсът - изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря- Трифон Зарезан и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари.
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.

Краен срок за получаване на конкурсните материали - 29 януари 2021 г.


Статут »
Формуляр за участие и декларация »
Протокол »
14 февруари 2021 г. гр. Сунгурларе НДД, РУО на МОН - Бургас, ЦПЛР-ОДК и Община Сунгурларе
Created by
Всички права запазени 2014 г.