За родители

ИзкуствоНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Международен детски фестивал „Млади таланти”

ЦЕЛИ:
• Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи и клубове от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на другите стилове и жанрове в танцовото и музикално изкуство.;
• Издирване и популяризиране на млади таланти от страната и чужбина, предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между танцовите и музикални колективи;
• Запознаване с новите тенденции и направления в танцовото и музикално изкуство, обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите и разширяване на концертния им живот.

За допълнителна информация: тел.+3592929 28 95


статут, програма, заявки »
Status of Program »
статут-русский яз. »
април 2015 г. София МОН, НДД
Международен конкурс "Аз обичам Черно море"статут »
протокол-изобразително изкуство »
протокол-фото »
октомври-ноември 2014 г. гр. Несебър МОН, НДД, Общински детски комплекс и Община Несебър
Международен ученически конкурс "Заедно в ХХІ век" за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентациирегламент »
април 2015 г. гр. София МОН, НДД, Посолство на Руската федерация в Република България, фондация "Устойчиво развитие за България", СБУ, ЦСБАС, ФПНР и ОНД, ССПР "Ал. Невски", НДР, федерация "Съюз на съотечествениците", МКДЦ "Дом на Москва в София", РКИЦ, СОК "Камчия" ЕАД, ГАУ "МЦДСОО", МОО "СОДО"
ХV Международен пленер "Традиция, екология, творчество"статут »
20-22 април 2015 г. гр. Пловдив МОН, РИО, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Община Пловдив

За институциите

Created by
Всички права запазени 2014 г.