За родители

Документи

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР - ноември` 2017 - гр. Велинград


изтегли...

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО - ноември` 2017 - гр. Велинград


изтегли...

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НКИИ НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


изтегли...

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


изтегли...

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МОН ЗА 2017/2018 Г.


изтегли...

БЮДЖЕТ НА НДД ЗА 2017 ГОДИНА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.