За родители

Документи

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА 2018 ГОДИНА


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящите изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019г.


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019г.


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА III-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА II-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА


изтегли...

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.