За родители

Документи

Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2021 година на НДД


изтегли...

Заповед №РД-09-3446/18.10.2021 за организацията на дейностите при епидемичното разпространение на COVID-19 на територията на страната


изтегли...

Заповед №РД-06-229/15.10.2021 за преминаване към дистанционно обучение в НДД


изтегли...

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г. на Mинистъра на образованието и науката


изтегли...

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа на личностното развитие през учебната 2021-2022 година


изтегли...

Заповед №РД-06-224/06.10.2021


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.