За родители

Документи

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за III тримесечие на 2019 година на Национален дворец на децата


изтегли...

ПРОГРАМА на национално съвещание на директорите - Велинград, 23-25 октомври 2019


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящо национално съвещание 23-25.10.2019


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящо съвещание - 23-25.10.2019


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за II тримесечие на 2019 година на Национален дворец на децата


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.