За родители

Документи

Писмо до началниците на РУО за предстоящите изяви през 2021 г. от НКИИ 2020/2021 учебна година


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви през 2021 г. от НКИИ 2020/2021 учебна година


изтегли...

Заповед №РД-06-534/21.12.2020 за изменение на Заповед №РД-06-522/26.12.2020


изтегли...

П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.


изтегли...

ОБЯВА И ДОКУМЕНТИ ЗА ТЪРГ, С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, НА ПЛОЩ ЗА КОМБИНИРАНИ ВЕНДИНГ АВТОМАТИ НА 05.01.2021 г.


изтегли...

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2676/02.10.2020 г. на министъра на образованието и науката


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.