За родители

Документи

Писмо с изявите за 2020 година от НКИИ 2019/2020 уч.г.


изтегли...

Междуинституционално обучение на центровете на ЦПЛР в областта на танцовото изкуство - 05.-07.02.2020г. в НДД


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА 2019 ГОДИНА


изтегли...

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за III тримесечие на 2019 година на Национален дворец на децата


изтегли...

ПРОГРАМА на национално съвещание на директорите - Велинград, 23-25 октомври 2019


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.