За родители

Документи

БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2022 година на НДД


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР във връзка с провеждането на междуинституционално обучение и обмен на опит в областта на танцовото изкуство


изтегли...

Заповед №РД-06-7/14.02.2022 г. за възстановяване на присъствените занимания в НДД


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви през 2022 г. от НКИИ 2021/2022 учебна година


изтегли...

Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година на НДД


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.