За родители

Документи

Отлагане на Националното съвещание на директорите на ЦПЛР


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2020 година на НДД


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2020 година на НДД


изтегли...

МЕРКИ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА (НДД) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


изтегли...

Заповед РД 09-1608/20.07.2020 за промяна на утвърдения Национален спортен календар на МОН в Раздел Б.


изтегли...

Предприети мерки за функциониране на обектите на УОС в условията на опасност от заразяване с COVID 19


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.