За родители

Документи

Писмо до директорите на ЦПЛР за национално съвещание - Варна 2018


изтегли...

Писмо до началниците на РУО за национално съвещание на директорите на ЦПЛР


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за I тримесечие на 2018 година на Национален дворец на децата


изтегли...

Бюджет за 2018 на Национален дворец на децата


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА 2017 ГОДИНА


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящи изяви от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г.


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.