За родители

Документи

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2021 година на НДД


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за промени в НКИИ на МОН за уч. 2020/2021 година


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за промени в НКИИ на МОН за уч. 2020/2021 година


изтегли...

Заповед № РД 06-35/09.04.2021 на ДИРЕКТОРА НА НДД


изтегли...

Заповед № РД 09-827/05.04.2021г. на Министъра на образованието и науката във връзка с промяна датите на спортните инициативи от Националния спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година


изтегли...

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ЗА 2021 ГОДИНА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.