За родители

Документи

П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2020 година на НДД


изтегли...

БЮДЖЕТ за 2020 година на Национален дворец на децата


изтегли...

Заповед РД-06-310/16.03.2020 на директора на Национален дворец на децата


изтегли...

Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването


изтегли...

Заповед №РД-06-309/13.03.2020 на директора на Национален дворец на децата


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.