За родители

Документи

Промяна в провеждането на изяви от НКИИ на МОН


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящо национално съвещание


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящо съвещание


изтегли...

МОН Заповед №РД09-1324/11.06.2020 - за реализиране на изявите от НКИИ за учебната 2019/2020 година


изтегли...

МОН Заповед №РД09-1321/11.06.2020 за удължаване на сроковете в Правилата за изготвяне на НКИИ


изтегли...

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И НА ДЕЙНОСТИТЕ С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.