За родители

Документи

ПРОГРАМА на национално съвещание на директорите - Поморие 2019


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящо съвещание


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящо национално съвещание


изтегли...

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ЗА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ В НДД


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


изтегли...

ПРАВИЛА за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.