За родители

Документи

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР 30.06-03.07.2021 г., гр. Поморие


изтегли...

Покана до началниците на РУО за Националното съвещание на директорите на ЦПЛР в гр. Поморие 2021


изтегли...

Покана за Националното съвещание на директорите на ЦПЛР в гр. Поморие 2021


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР и началниците на РУО за промени в НКИИ на МОН за уч. 2020/2021 година


изтегли...

Заповед № РД 06-40/07.05.2021 на ДИРЕКТОРА НА НДД


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2021 година на НДД


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.