За родители

Документи

Заповед РД-06-310/16.03.2020 на директора на Национален дворец на децата


изтегли...

Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването


изтегли...

Заповед №РД-06-309/13.03.2020 на директора на Национален дворец на децата


изтегли...

Заповед № РД - 01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


изтегли...

Заповед на директора на НДД за строги епидемиологични мерки в Национален дворец на децата


изтегли...

Заповед на директора на НДД за удължаване на грипната ваканция до 15 март 2020


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.