За родители

Документи

ПРАВИЛА за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица


изтегли...

БЮДЖЕТ ЗА 2019 НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ


изтегли...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ПЛОЩ ЗА КАФЕ-МАШИНИ


изтегли...

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА НДД ЗА 2018 ГОДИНА


изтегли...

Писмо до началниците на РУО на МОН за предстоящите изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019г.


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019г.


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.