За родители

Документи

Заповед № РД-06-224/04.08.2022


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2022 година на НДД


изтегли...

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на Министерство на образованието и науката. Програмата се администрира от Национален дворец на децата. Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.


изтегли...

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ В ГР. ПОМОРИЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ!


изтегли...

ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО ЗА ПРЕДСТОЯЩО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ В ГР. ПОМОРИЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ!


изтегли...

БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.