За родители

Международна дейност

EUCIS-LLL Platform Open Traineeship – Communications & Fundraising Assistant Brussels

19.02.2013г.


>>

Traineeship description ...

Националният дворец на децата - член на EAICY

19.11.2008г.


Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите (EAICY). >>

Created by
Всички права запазени 2014 г.