За родители

Актуално

Обявление за отваряне на ценови оферти в Открита процедура с предмет: “Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина”

09.06.2014г.


ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл.69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждана от
Националния дворец на децата Открита процедура

Във връзка с обявената от Националния дворец на децата (НДД) Открита процедура с предмет: “Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина”, открита с Решение № 46 /03.04.2014 г. на Директора на НДД, Ви обявяваме, че :
Пликовете с предлаганата цена на участниците в Откритата процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя ще бъдат отворени и ще бъдат оповестени направените ценови оферти на 13.06.2014 г. от 9.00 часа в административната сграда на Националния дворец на децата, гр.София, бул .”Ал. Стамболийски” №191, стая 408 /заседателна зала/.

НЕЗАБРАВИМ 1 ЮНИ

02.06.2014г.


Националният дворец на децата отбеляза по неповторим начин Деня на детето - 1 юни.

Празничен концерт, детски мюзикъл, парад на домашни любимци, игри, изненади, награди и много веселие се преплетоха в празничната програмата, посветена на най-обичания детски празник, в най-любимата детска институция.
Специален гост на децата бе хип-хоп изпълнителя с най-летния хит "Дим да ме няма" - БОБО...
Благодарности на родителите на нашите възпитаници, благодарности на нашите спонсори, благодарности на всички, които ни подкрепят.

ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОЛЕКТИВА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

17.04.2014г.


ЗАРАДИ ИСКРЯЩИТЕ ОТ ЩАСТИЕ ДЕТСКИ ОЧИ СИ СТРУВА...
Тази история е започнала преди много, много години...
В 1951 година отваря врати Дворецът на пионерите и стотици деца правят своите първи открития в света на науката и техниката, откриват очарованието на художественото творчество, поставят своите първи рекорди в спорта. Преди повече от 60 години са създадени емблематичните детски колективи – хор „Бодра смяна“, филхармония „Пионер“, Балетно студио „Макове”, Театралната студия, Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Изворче“, много кръжочни форми и спортни секции.
През 1990 година детският „дворец“ се премества във внушителната сграда, намираща се на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“.
Налага се сградата, която е имала друго предназначение да бъде приспособена за новата си функция, да бъдат преобразувани и организирани нейните пространства, съобразно многобройните школи и форми за занимания в свободното време на децата и учениците.
През 1996 г. Централният дворец на децата се преобразува в Национален дворец на децата /НДД/. От 1999 година става основен изпълнител на Национален календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката.

ДЕТСКИЯТ ГЛЪЧ И СМЯХ НИКОГА НЕ Е ПРЕСТАВАЛ!
Въпреки, че имаше трудни години!
Образователното министерство не винаги избираше подходящи ръководители на детската институция. До конфликти и напрежения се стигна при управлението на г-н Кирил Русев, когато някои от художествените ръководители – утвърдени имена в българската култура, предпочетоха варианта да станат “частници” и отделиха от НДД колективи, станали част от историята му.
Хореографите Петър и Бисер Григорови отделиха танцовия ансамбъл „Росна китка“. Композиторът Борис Карадимчев си тръгна с децата от „Пим-пам“. Най-малките от този колектив, които на шега наричахме „бонбоните“, последваха вокалните педагожки, които работеха с тях – Виктория Михайлова и Рози Караславова. Така се създаде вокалната група „Бон-Бон“. С оформената вече шоу-програма си тръгнаха и Николай Априлов, и Катя Кисимова, за да създадат телевизионния вариант на „Като лъвовете“.
След време обаче настана още по-тежък период за НДД, или както ние го наричаме - „годините на мракобесие“. При „управлението“ на г-жа Таня Желязкова - ТЕЯ, нямаше нормална атмосфера за работа, а колективът беше подлаган на ежедневни унижения и стрес. Бяха уволнени или напуснаха 70 учители и служители, имахме случаи на колеги, покосени от инфаркт. В тези години беше закрита световно известната Филхармония „Пионер“ с диригент Григор Паликаров - един от най-изявените съвременни български диригенти. Прекратиха дейността си или бяха закрити много форми, сред които бяха клубовете по спортно катерене, по приложно колоездене, по спортно ориентиране, школата за народни инструменти. Имаше опити за закриване и на ДЮФА „Изворче” и на хор „Бодра смяна”.
През 2006-та година, за директор на НДД, с конкурс бе избрана г-жа Татяна Досева. Тя бе една от нас. Не обичайното политическо назначение на „наш човек“, когото трябва да устроим на „престижен пост”.
С поемането на ръководството от г-жа Досева спря текучеството на хора. На колегите беше предоставена творческа свобода и възможност за професионална изява. Беше възстановена дейността на школи и клубове, прекъснали заниманията си през предишните четири години, разкриха се много нови. Г-жа Татяна Досева проявява майчинска грижа и внимание към проблемите на всяко дете и служител, подкрепа получава всяка формация. С грижата на добра стопанка съхранява и обогатява материалната база на повереното и недвижимо имущество. Бяха ремонтирани санитарните възли, които отдавна не отговаряха на изискванията за детска институция. Бяха извършени още много текущи и частични ремонти в основната сграда и в сградата на ул. „Княз Борис I“.
През 2012 година, след направен ремонт, отново отвори врати за посещения и възстанови музейната си функция Домът-музей на Ангел Каралийчев, който беше предоставен на НДД за стопанисване, след закриването на Дома на детската книга. Достойно отбелязахме и 110-тата годишнина от рождението на писателя. Уредникът на музея - г-жа Румяна Пашалийска подреди архива и подготви изложба, която бе представена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Създадохме и два национални конкурса за деца под наслов „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”, свързани с творчеството на писателя. Осъществихме и куклен спектакъл, изграден по приказната повест на Ангел Каралийчев „Тримата братя и златната ябълка“.
През настоящата учебна година в Националният дворец на децата има над 60 форми на занимания, в които се обучават около 2 000 деца. Най-малките ни възпитаници са на три години. А най-големите са абитуриенти!
С тях работят 35 учители-ръководители. От тях 3-ма младши учители, 16 старши учители, 2 главни учители. С малки изключения, основно членовете на колегията са с образователна степен магистър, 4 са с ПКС. Мнозина са с няколко професионални квалификации.
Най-младият учител е 23-годишният Светослав Тихолов – ръководител на Куклен театър „Зорница“. Той е част от Двореца на децата от петгодишен. Възпитаник е на ръководената сега от него театрална школа. Бивши възпитаници на школите, които са ги създали и насочили към професионално поприще, са още десетина наши колеги.
Сред младите ни колеги е и Любомир Денев – многообещаващ настоящ диригент на Филхармония „Пионер”. За четири години, с помощта на фондация „Влади Симеонов” се възстанови оркестъра и днес той е вече с богат репетоар и постига забележителни успехи, има активна концертна дейност.
Имаме и „почетен учител” – г-жа Костадинка Кръстева, художник-резбар. Творец създал уникални дърворезби. Тя предава любовта си към този вече замиращ занаят на десетки деца, съхранява традииците на школите в дърворезбарското изкуство.
Средната месечна основна заплата на учителите в НДД е 572 лв.
Те работят с годишен норматив 720 учебни часа, с 60 до 80 деца средномесечен списъчен състав в постоянните групи.
Една трета от педагогическите форми се ръководят от хонорувани преподаватели, които получават 35 % от приходите от такси.
Децата, които посещават НДД, идват на занимания в свободното си време, което за днешното поколение е все малко. Учениците от началния курс са обхванати целодневно, остават вечерите и почивните дни. Конкуренцията на частните школи и на забавленията за деца в моловете е предизвикателство с което екипът на НДД успешно се справя.
Бивши наши възпитаници покоряват днес националните и световните сцени! В приложение представяме успехите на децата от последните години.
От седем години НДД е базова институция за студентите от двата педагогически факултета на СУ ”Св.Климент Охридски”. При нас те правят първите си крачки в бъдещото си професионално поприще. Дворецът на децата се утвърди и като място за преддипломна практика на завършващите студенти от специалността „Неформално образование”. Партньори сме и на новосъздадения Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование.
НДД е организатор и домакин на много национални конкурси. Всяка година детската институция предоставя поле за изява на стотици български талантливи деца да мерят сили в различни жанрове на изкуството. Ежегодно НДД организира: Национален конкурс „Родолюбие”, Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни”, Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден”, Национален конкурс „Моите детски мечти”, Национален конкурс „Рецептите на баба”, Национален конкурс „Лазарка-мома гиздава”, Национално ученическо състезание „Природата-наш дом”, Национални ученически състезания по наука, техника и технологии, Национални състезания по моделизми.
3000 бяха тазгодишните участници в детския фестивал „Млади таланти“! За шести пореден път Националният дворец на децата възможност на хиляди деца да представят уменията и способностите си в различни творчески проявления – театър, танц, музика, фолклор, изобразително, приложно и фото-изкуство, литература. И докато през 2009 г. заявките за него са били от 38 колектива, то през 2014 г. участваха 211 колектива. Грееха усмивки, имаше радостно вълнение, създадоха се много нови приятелства! През петте фестивални дни на софийската публика бе представена палитра от детски таланти! Имаше ежедневна съпътстваща програма и творчески ателиета.
Успоредно с нашия фестивал в парковото пространство пред НДД се проведоха още два фестивала – Фестивала на българското образование и Първият фестивал на графитите.
Зад сухата фактология и цифрите стоят реални детски съдби!
За изоставените в дома за деца „Петко Р.Славейков” възпитаници на школата по атракционни изкуства приятелствата в школата заместват липсата на семейство – това е реалната интеграция! А изявите на сцената и любовта на публиката им дават самочувствие на артисти, разкриват им се нови хоризонти!
За Бети и Теофил, 2014 е последната година в която те имат право да са част от детската общност. За тях това е малко тъжен момент, те са абитуриенти и трябва да се разделят с тръпката и приятните вълнуващи моменти които са им носили репетициите в танцовия състав на ДЮФА „Изворче” в продължение на 15 години. Те и десетки други наши възпитаници са прекрачили прага на НДД в една невръстна възраст. Първите им занимания са били в школа „Любознайко”, а когато са станали ученици са продължили в другите школи и клубове на НДД.
В последните две години екипът на НДД успешно реализира проекта за творчески ваканции „Хайде да творим заедно!”, в който участваха деца от цялата страна и от чужбина. Основната цел на програмата е по време на лятната ваканция да се осигурят условия за подкрепа на личностното развитие на изявени и отличени в национални инициативи деца и ученици, чрез организиране и провеждане на занимания и дейности по интереси в областта на науката, техниката, спорта и изкуствата. В ателиета и клубове се провеждат занимания по специално разработени програми, съобразени с интересите и възрастовите особености на участниците в тях. За 3 200 деца, преминали през тази програма, това са незабравими летни дни, изпълнени с много очарование и прекрасни приятелства.
Болно ни е, че Министерството на образованието и науката наблюдава нашата дейност само по документи и много рядко някой откликва на нашите покани за празничните ни събития и концерти. А там ние учителите-ръководители на школите показваме реалните резултати от нашата работа.
Благодарни сме на г-жа Досева за благоприятната среда която създаде за децата и за нас – учителите и служителите в НДД. Вместо напрежението, стреса и сълзите в миналите години, днес в спокойна атмосфера малките ни възпитаници щедро ни даряват с успехите си и с искрящите си от щастие очи.
И това е най-ценното което сме постигнали ЗАЕДНО!

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Клуб по спортни танци "Стил" - с награда от Италия

16.04.2014г.


КСТ "Стил" се върнаха с награда за хореография на Анелия Серафимова от Международен фестивал на изкуствата край ез. Лаго ди Гарда - Италия..и много впечатления.
Клубът се готви да отбележи своят 25-годишен юбилей през юни в Национален дворец на децата.

ПРОЦЕДУРА за обществена поръчка - "Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина" 2014

03.04.2014г.


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ
изтегли »

За институциите

Created by
Всички права запазени 2008г.