За родители

Актуално

СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

21.09.2020г.


Националният дворец на децата обявява едно свободно работно място за учител – танцово изкуство - български народни танци /пълен щат/, едно свободно работно място за учител с „Предучилищна педагогика” /пълен щат/, половин щатна бройка за учител по математика, половин щатна бройка за учител по български език, половин щатна бройка за специалист-организатор, в отдел „Организационно-методически дейности”. Документи ще се приемат до 17.00 часа на 28.09.2020 год., в стая 419.
Необходимо е кандидатите да представят заявление за допускане до интервю, мотивационно писмо, CV, копие от диплома/и.
Телефон за контакт и допълнителна информация: 02 920 23 17, вътрешен 419.

КУКЛЕН ТЕАТЪР „ЗОРНИЦА” ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ

27.09.2020г.


Куклен театър "Зорница" обявява прослушване за нови членове на състава, на възраст между 6 и 16 години. Очакваме ви на 27-ми септември 2020, от 11.30 часа, в зала 308 на Национален дворец на децата!
Режисьор - Станка Велинова

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСА-ПРИХОДИ

01.07.2020г.


От 1 юли до 4 септември 2020 г., каса-приходи на Национален дворец на децата ще бъде с работно време от 8.30 до 10.00, от 12.00 до 13.30, от 16.30 до 18.00 часа.

Месечни суми за обучение могат да бъдат заплащани и по банков път.
За заплащане на таксите за обучение в Националния дворец на децата, по банков път, е необходимо е да използвате бюджетно платежно нареждане.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА/BGN/:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG66 UNCR 9660 3110 0353 17
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”- кл. Батенберг
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

В основание за плащане посочете трите имена на детето, негов № на кода от членската карта, ЕГН, име на организационната педагогическа форма, която посещава с № на нейния код и за кой месец е плащането.

Родителска среща на Школа "Любознайко> за новата учебна година

30.07.2020г.


Уважаеми родители,
Заповядайте на Родителската среща на
Школа "Любознайко" на 10.09.2020г., 18.30 часа, зала Фоайе на Национален дворец на децата.

Международен детски фестивал "МЛАДИ ТАЛАНТИ" 2020г.

03.09.2020г.


Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
През учебната 2019/2020 година Фестивалът няма конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 20 АВГУСТ 2020 Г.

В задочна форма могат да участват деца в разделите "ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА", "ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО".

ТЕМА: „Моят роден край ”

Творбите и фотографиите се изпращат в срок до 20 август 2020 г., на адрес:
1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата. изтегли »
Created by
Всички права запазени 2014 г.