За родители

Актуално

Клуб по спортни танци "Стил" - с награда от Италия

16.04.2014г.


КСТ "Стил" се върнаха с награда за хореография на Анелия Серафимова от Международен фестивал на изкуствата край ез. Лаго ди Гарда - Италия..и много впечатления.
Клубът се готви да отбележи своят 25-годишен юбилей през юни в Национален дворец на децата.

ПРОЦЕДУРА за обществена поръчка - "Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина" 2014

03.04.2014г.


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ
изтегли »

ХОР "БОДРА СМЯНА" ПОДНОВЯВА РЕПЕТИЦИИТЕ СИ В СВОЯТА ЗАЛА

28.02.2014г.


От 4.03.2014 г. хор "Бодра смяна" подновява репетициите си в зала "Бончо Бочев" в НДД-2 на ул. "Княз Борис І" № 103, съобщи диригентът на хора-Александър Кочков. Графикът на репетициите не се променя /виж "График на заниманията"/. Остава отворена възможността за привличане на нови хористи целогодишно. За повече информация, ползвайте посочените контакти за връзка.

ПОКАНА до фирми, предлагащи абонаментно техническо обслужване на компютърна и офис техника

25.02.2014г.


Националният дворец на децата (НДД) търси да възложи на фирма, предлагаща абонаметно техническо обслужване на компютърна и офис техника, осъществяването на абонаментно техническо обслужване на компютърна техника и принтери в Националния дворец на децата, намиращ се в гр.София, бул.”Ал.Стамболийски” №191 – 57 броя и бул.”Васил Левски” №60 – 1 брой по приложен опис за периода от 23.05.2014 г. до 22.05.2015 г. Оферти се приемат до 17:00 ч. на 28.03.2014 г. в канцеларията на НДД – каб.№408.
Офертите следва да се оформени по изискванията на Закона за обществените поръчки.
В срок до 10.04.2014 г. комисия ще разгледа предложенията, ако до 28.03.2014 г. са подадени най-малко три оферти. В случай, че няма постъпили три оферти в този срок, ще бъде определен нов начин за набиране на оферти.
Сумата за абонаметното обслужване на техниката за срока на договора да не надвишава 5 000лв. без ДДС.
ВИЖ:
изтегли »

ПОКАНА до фирми, осигуряващи денонощна физическа охрана

06.11.2013г.


Националният дворец на децата (НДД) търси да възложи на фирма, която да извършва охрана на сградата на 24-часов режим на работа чрез физическа охрана и видеонаблюдение за срок от 1 /една/ година от сключване на договор.
Офертата се представя до 16.00 ч. на 20.03.2014 г., заведена при завеждащ „Административна служба” на Национален дворец на децата, гр. София, бул. Александър Стамболийски" № 191, каб. № 408. Да бъдат посочени адрес за кореспонденция, телефон и факс; Да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.
Предложенията ще бъдат разгледани от назначена от Директора на НДД комисия в 10 часа на 25.03.2014 година, по ред приет от комисията.
Срок на договора - една година от датата на сключването му за периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. При подписване на договора Изпълнителят следва да представи удостоверителен документ по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация по чл., 47 ал., 5 от ЗОП.
ВИЖ:
изтегли »

За институциите

Created by
Всички права запазени 2008г.