За родители

КЛУБ "КОМПЮТЪР"

Клуб „Компютър”
Информационни технологии – подпомага и надгражда обучението в училище по Word, Excel, Power Point, HTML. Подходящ за ученици от 5 до 8 клас.
 
Компютърно моделиране - подпомага и надгражда обучението в училище по предмета "Компютърно моделиране". Подходящ за ученици от 2 до 8 клас
 
Програмиране – индивидуално обучение или в малки групи /2-3 ученици/ според техните нужди и интереси. Обучение на С++, Java, VisualBasic, Бази данни SQL. Подходящ за ученици от 8 до 12 клас.
 
Математика в програмирането– включва обучение по алгебра и геометрия, необходимо за работа с функции в Excel, математически знания и формули, необходими за създаване на алгоритми в програмирането. Подходящ за ученици от 8 до 12 клас.

Преподавател: Милена Добрикова 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.