За родители

Образователно-игрови център

Обучително-игрови център „Знам и мога”
 

Занимателен център за ученици от 1 до 6 клас


Нашият екип от специалисти по:

Български език и литература - Елена Иванова
Математика – Виолета Мустайкова
Биология и екология – Мая Хараламбиева
Спорт –  Ели Докузанова
Декоративно-приложно изкуство – Костадинка Кръстева
Информатика - Милена Добрикова
Моделизми - Коля Панайотов

организира дейности с деца през онази част от деня, когато не са в училище.

Заниманията в центъра осигуряват:
  • подготовка на уроците и домашните работи за следващия ден;
  • разширяване и повишаване ефективността на знанията и уменията в различни области на науката, творчеството и спорта;
  • формиране на навици за природосъобразен живот, двигателна активност, екологична култура и поведение и социални умения за общуване, разрешаване на конфликти и работа в екип;
  • обогатяване на езиковата култура;
  • усъвършенстване на естетическите умения на децата;
  • опознаване на народните обичаи и традиции;
  • проектиране, конструиране, творческа и експериментална дейност чрез участие в разработване и изпълнение на различни проекти;
  • участие в изложби, конкурси, състезания, викторини, празници и други изяви.
     
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.