За родители

Предстоящи събития

Национален конкурс по народно приложно изкуство “Лазарка мома гиздава” 2021

08.01.2021г.


Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство.

Краен срок за получаване на творбите - 16.03.2021г.; Церемония по награждаване и официално откриване на изложбата - 16.04.2021 г.

Регламент: изтегли »

Национален конкурс “Моите детски мечти” 2021

04.01.2021г.


В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас в следните направления:

1. Литературно творчество (поезия и проза)
Написани от тях стихотворение, разказ, есе или приказка по тематиката на конкурса се изпращат в три екземпляра.
Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail

2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)
А. Раздел - Рисунка
Всеки участник изпраща не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив, туш, колаж. Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail

Б. Раздел - Приложно изкуство
Учениците могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Творбите трябва да бъдат придружени с информация за: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail

3. Музикално изкуство:
А. нова детска песен с непубликувана музика по собствен текст, не участвала в други конкурси и фестивали.

Б. нова детска песен по чужд текст, не участвала в други конкурси и фестивали.

В. инструментално произведение - нотен материал или при възможност запис с добро техническо качество.

Творбите трябва да бъдат придружени с информация за: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail


Срок за получаване на творбите - 12.02.2021г.;
Обяваване на резултатите - 19.02.2021г.

Статут: изтегли »

Националният дворец на децата Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова 2021 година!

25.12.2020г.


РЕЗУЛТАТИ! Национален конкурс по народно приложно изкуство “От Коледа до Васильовден”

10.12.2020г.


Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.
Всички резултати са качени в секция "Конкурси - резултати"

Международен детски фестивал „Млади таланти” 2021

01.10.2020г.


МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
„МЛАДИ ТАЛАНТИ“
13 - 17 април 2021 год., София

Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО
ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
ІV. ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА
V. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
-------------------------------------------
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 12 МАРТ 2021 Г. на адрес:
1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата.

изтегли »
Created by
Всички права запазени 2014 г.