За родители

Предстоящи събития

Международен детски фестивал "МЛАДИ ТАЛАНТИ" 2020г.

25.06.2020г.


Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” се провежда всяка година. В него могат да участват деца и младежи до 19 години от музикални, театрални, танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фото клубове, литературни студиа, групи и състави от всички видове образователни институции, читалища и други.
През учебната 2019/2020 година Фестивалът няма конкурсен характер.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
• I възрастова група - до IV клас;
• II възрастова група - от V до VII клас;
• III възрастова група - от VIII до XII клас;
• Смесени групи.

РАЗДЕЛИ:
І. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

ІІ. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

ІІІ. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 20 АВГУСТ 2020 Г.

В задочна форма могат да участват деца в разделите "ИЗОБРАЗИТЕЛНО, ПРИЛОЖНО И ФОТО ИЗКУСТВА", "ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО".

ТЕМА: „Моят роден край ”

Творбите и фотографиите се изпращат в срок до 20 август 2020 г., на адрес:
1309 София, бул. „Александър Стамболийски“ 191, Национален дворец на децата. изтегли »

ИНТЕНЗИВЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

23.06.2020г.


От 01.07.2020 до 10.07.2020 г., Илина Агова - хореограф в Балетна школа „Алегрета”, ще проведе интензивен двуседмичен курс по класически екзерсис и репертоар, от 18:00 до 19:20 часа в зала 101.

ПРОСЛУШВАНЕ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР "ЗОРНИЦА"

05.06.2020г.


Куклен театър "Зорница" обявява прослушване за нови членове на състава, на възраст между 6 и 14 години. Очакваме ви на 11-ти юни 2020, между 18.00 и 19.00 часа, в зала 308 на Национален дворец на децата!

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА - 2020

02.06.2020г.Лятната ваканционна програма в Националния дворец на децата /НДД/ ще стартира на 3-ти юни 2020 година и ще приключи на 4-ти септември 2020. През всички делнични работни дни се провеждат целодневни занимания от 9.00 до 17.00 часа.
Децата се приемат от 8.30 до 9.00 часа и се взимат от 17.00 до 17.30 часа. Има възможност и за полудневен престой на децата - от 08.30 до 13.00 часа или от 13.00 до 17.30 часа.
Ваканционната програма е за деца на възраст от 6 до 10 години, разнообразна е, има игрови и развлекателен характер и е съобразена с възрастта на децата. В цената на пакетните педагогически услуги за целодневните занимания се включва - обучение, учебни и работни материали, две пакетирани закуски /сутрешна и следобедна/ и минерална вода. Има намаление за второ и всяко следващо дете от едно семейство.
При постъпване във ваканционната програма, родителят попълва заявление за записване - с данни на детето и телефон за връзка, декларира, че се задължава да води и прибира детето /децата/ си в рамките на посоченото работно време на програмата. Отговорност за живота и здравето на децата НДД и дежурният учител носят само в рамките на посоченото работно време.
Родителите задължително подписват и Декларация за информирано родителско съгласие и се запознават с Правилата за провеждане на присъствено обучение и дейности с деца и ученици в Националния дворец на децата.
Участниците да носят храна за обяд и вода, лятна шапка.

От юни стартира и Лятната школа по английски език, с преподавател Пенка Аврамова. Школата предлага ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ДО 12 КЛАС. Обучението в школата се провежда в различни групи по нива, по две занимания седмично в дните от понеделник до петък от 16.00 до 17.15 часа или от 17.30 до 19.00 часа, в кабинет 514.
До 15 юли ще продължат заниманията в школата по английски език за малчугани, с ръководител Дора Симеонова, в дните вторник и четвъртък от 18.00 часа.
И през лятото ще продължат заниманията в клуб „Млад водач на куче”. В учебната програма: произход на кучето; безопасност в работата с кучето; хранене, хигиена, домашни навици; отговорно поведение на собственика на кучето; общо послушание; аджилити /спортно състезание за кучета/; танци с куче; участие в състезания и изложби; Junior Handing. Тренировки – всяка сряда от 18.30 часа. Ръководител: Антоан Хлебаров
До 14 август тренировки ще провежда инструкторът Георги Андреев в школата по айкидо, в дните вторник и четвъртък от 17.30 до 18.30 часа, зала 107.
От 01.07.2020 до 10.07.2020 г., Илина Агова - хореограф в Балетна школа „Алегрета”, ще проведе интензивен майсторски клас по класически балет, от 18:00 до 19:20 часа в зала 101.

Телефони за записване и допълнителна информация: 02/920 23 17 /вътр. 201 и 408/, 02/929 21 23, 02/929 59 31 или на електронната ни поща: npc.bg@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВИ!
изтегли »

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА „АЗ И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ - ЖИВОТНИТЕ“

01.06.2020г.


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА

„АЗ И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ - ЖИВОТНИТЕ“

Съвместна инициатива на Национален дворец на децата
и Фондация „Четири лапи“

Пилотното издание на Националния конкурс „Аз и моите приятели - животните“ представлява продължение на традиционните инициативи, които Националния дворец на децата /НДД/ организира на 1 юни – Международния ден на детето, посветени на хуманното отношение на децата към животните. През 2020 година конкурсът ще се проведе в електронна форма, в периода юни – август 2020 година.
Целта на конкурса, съвпада с целите на „Четири лапи“ – децата да разбират поведението и света на животните, да ги защитават и отстояват правата им. Възпитаването на отговорност и хуманност към представителите на животинския свят в детска възраст създава бъдещи социално-отговорни граждани.

Конкурсът ще се проведе в 3 раздела:
1. Раздел „Рисунки и апликации“ – с материали и техники по избор;
2. Раздел „Любителска фотография“ - снимки във формат *.jpg;
3. Раздел „Литературно творчество“ - кратки разкази и съчинения, в обем до три страници, в които детето описва случка, събитие в живота си или впечатление, свързани с животно (домашен любимец, бездомно куче или коте, диво животно, животно от двора на село).

В конкурса могат да участват деца и ученици от 5 до 16-годишна възраст, разпределени в три възрастови групи:
Първа група – до 4 клас /участват само в раздел „Рисунки и апликации“/
Втора група – 5 - 7 клас
Трета група – 8 - 10 клас
*Учениците посочват годините си и класа, в който са били през учебната 2019/2020 година. За децата, които не са постъпили още в училище, се посочват годините на които са.

Участниците могат да изпратят до три творби във всеки раздел.
Художествените творби трябва да бъдат заснети с добро качество.
Творбите не трябва да са представяни в други конкурси.
Конкурсните материали да бъдат придружени от следната информация за участниците: заглавия на творбите и трите имена на автора; възраст с посочена рождена дата; адрес, с пощенски код на населеното място; e-mail; телефон за връзка с родител/учител.
В мейла при изпращане на конкурсните материали трябва да има декларация от родител/настойник, че потвърждава авторството на творбата и е съгласен да бъде представена публично - с две имена и посочена възраст на участника.
Краен срок за изпращане на творбите - 31 август 2020 г., на електронен адрес: ndd_priateli@abv.bg
Компетентно жури ще присъди награди за всеки раздел и възрастова група. Протоколите от журирането ще бъдат оповестени в сайта на Национален дворец на децата - http://www.npc-bg.org, в „КОНКУРСИ – РЕЗУЛТАТИ“, на 16-ти септември 2020 година. Класираните участници ще бъдат уведомени по електронната поща.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Аз и моите приятели животните” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници и представените им творби в събитията на Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.
Националният дворец на децата не дължи авторски възнаграждения на участниците в конкурса.

Created by
Всички права запазени 2014 г.