За родители

ФИЛХАРМОНИЯ „ПИОНЕР“

След петгодишно прекъсване, на 8 юни 2008 година, Филхармония „Пионер“ беше възстановена с нов състав от деца и юноши, на възраст между 9 и 18 г. Приемът в оркестъра става след прослушване за всички оркестрови специалности.

От началото на учебната 2008/2009 г. се възстанови и оркестровата школа към Филхармонията – Школа за класически инструменти, в която се приемат и деца от 5 до 12 г., за начално обучение.

Диригент на Филхармония „Пионер“ е  Любомир Денев-син.
Музикален педагог - Петко Колев

История на ФИЛХАРМОНИЯ „ПИОНЕР“ »


График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.