За родители

ФОЛКЛОРНО МУЗИКАЛНО АТЕЛИЕ

За 5 – 10 годишни деца!
Иновативна учебна програма за деца, в рамките на 2 учебни часа седмично, която цели по непринуден и привлекателен начин да запознае малчуганите с особеностите на националното фолклорно богатство, да ги накара да надникнат „в сандъците на нашите баби”, да се потопят в багрите на шевиците, самобитността и колорита на народните носии от различните фолклорни области и да ги превърне в ценители на българските традиции и обичаи.

Специално внимание е отделено на народното творчество, което е трамплин за участниците в програмата да усетят мъдростта на народа чрез народните приказки, песни, гатанки, пословици и поговорки, да превърнат своите мисли, чувства и емоции в песен, стих или картина.

На базата на индивидуален творчески подход и нетрадиционно обучение децата се  запознават с историята на българския музикален фолклор, като се докосват до автентичността на националните носии и богатството на българския бит и душевност.

       Обучителната програма е съобразена с възрастовите особености на децата и ги  пренася в света на фолклорните обичаи, кара ги да отворят сърцата си за магията на народното изкуство и не на последно място ги предразполага да интерпретират заедно музикални произведения пред малка аудитория, да демонстрират постиженията си.

Заниманията са прекрасен начин децата да прекарат част от свободното си време, като развиват своите творчески и артистични способности и откриват нови начини за себеизразяване.

Ръководител: Виолета Костадинова


 График на заниманията »

Created by
Всички права запазени 2014 г.