За родители

Школа по математика

У някои хора математическите способности се проявяват още в най-ранна възраст. Типичен пример за това са Гаус и Паскал. Деца с развито математическо мислене се срещат и сега. Храна за техния ум е хубавата, трудната и увлекателна задача. Срещата с разнообразни и интересни задачи има своето значение и за деца, които не са се проявили като математически таланти. Тя може да се окаже онова начало, от което започва един траен и плодотворен интерес към математиката и точните науки.

В школата има групи за ученици от различни възрасти:

- Школа „Забавна математика” - за ученици от 1 до 4 клас / 7- 10 години /;
- Школа „Математика” - за ученици от 5 до 8 клас / 11- 14 години /;
- Школа „Математика” - за ученици от 9 до 12 клас / 15- 18 години /;
- Школа „Математика за кандидат- гимназисти” - за 7 клас. 

Целогодишното обучение в школата предполага:
  • разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и решаване на голям брой задачи и тестове;
  • създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения чрез математическо моделиране на процеси от различни области;
  • развиване на логическото мислене и въображение чрез решаване на логически задачи, математически софизми, ребуси и изготвяне на математически кътове;
  • възпитаване на трудолюбие, упоритост, последователност, съобразителност, рутина, гъвкавост на мисленето;
  • подготовка за матури и приемни изпити след 7 клас;
  • успешно участие в състезания, викторини, олимпиади, национални изпити.
 
Ръководител на школата: Виолета Мустайкова

 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.