За родители

Школа по математика

Школата по математика, при Националния дворец на децата, записва ученици от V до X клас за учебната 2022/2023 година.
Заниманията се провеждат два пъти в седмицата, като едното посещение е в съботния ден.
4 учебни часа седмично са заниманията за 5 и 6 клас.
6 учебни часа – за 7-10 клас.
Учениците от 7-ми и 10-ти клас работят по програма за подготовка за НВО.
 
Школа „Забавна математика” е за ученици в начален курс, 2 учебни часа в съботния ден!
 


У някои хора математическите способности се проявяват още в най-ранна възраст. Типичен пример за това са Гаус и Паскал. Деца с развито математическо мислене се срещат и сега. Храна за техния ум е хубавата, трудната и увлекателна задача. Срещата с разнообразни и интересни задачи има своето значение и за деца, които не са се проявили като математически таланти. Тя може да се окаже онова начало, от което започва един траен и плодотворен интерес към математиката и точните науки.


Целогодишното обучение в школата предполага:
  • разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и решаване на голям брой задачи и тестове;
  • създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения чрез математическо моделиране на процеси от различни области;
  • развиване на логическото мислене и въображение чрез решаване на логически задачи, математически софизми, ребуси и изготвяне на математически кътове;
  • възпитаване на трудолюбие, упоритост, последователност, съобразителност, рутина, гъвкавост на мисленето;
  • подготовка за матури и приемни изпити след 7 клас;
  • успешно участие в състезания, викторини, олимпиади, национални изпити.
 
Ръководител на школата: Виолета Мустайкова

 
График на заниманията »
Created by
Всички права запазени 2014 г.